Wywiady

prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskim trzeba grać w najsilniejszej lidze

ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW

Medycyna nowoczesna i humanistyczna

Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Informatyczny ekosystem ochrony zdrowia budowany krok po kroku z autorskich rozwiązań

Innowacje

Mocna pozycja lubelskiej uczelni wśród europejskich partnerów

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Katanii od wymiany pracowników naukowo – dydaktycznych  przede wszystkim w dziedzinie okulistyki oraz praktyk...

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Materiały wideo

Partnerzy