Innowacje

Europejskie nagrody za „Innowacje w Polityce” – 8 polskich projektów...

Nagrody za innowacje w polityce przyznawane są corocznie w celu uhonorowania odważnej i kreatywnej pracy politycznej w całej Europie, niezależnie od partii lub kraju....

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Wywiady

Partnerzy