Medycyna

Program lekowy AMD i nowy system leczenia zaćmy przynoszą dobre efekty

Zwyrodnienie plamki żółtej AMD, związane ze starzeniem się organizmu, jest bardzo groźnym schorzeniem, które powoduje nagłą i ciężką utratę widzenia Objęcie pacjentów programem leczenia...

Od wprowadzenia RTR zależy zwiększenie produkcji leków w Polsce

Branża farmaceutyczne nie jest przeciwna wprowadzeniu Refundacyjnego Trybu Rozwojowego i dementuje pojawiające się w prasie pogłoski. Jest to oczekiwane przez przemysł narzędzie, które pozwoli...

Mobilny dostęp do informacji medycznych w toruńskim szpitalu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wdrożył aplikację mobilną Informacje Medyczne, stworzoną przez Asseco Poland – największego producenta oprogramowania w Polsce, specjalizującego się między innymi...

Najciężej chorzy na raka prostaty nie mogą się leczyć

Polska jest jednym z niewielu państw, w których wbrew ogólnemu trendowi: zachorowalność i umieralność na nowotwór gruczołu krokowego wzrasta. W 2016 roku był to najczęściej...

Polscy eksperci wybrani do Rad Misji programu Horyzont Europa

Ponad 2100 osób z UE i spoza niej ubiegało się o członkostwo w radach ds. misji badawczych nowego Programu Ramowego Horyzont Europa. Do każdej...

Okuliści bezskutecznie apelują o program lekowy dla chorych na retinopatię cukrzycową

Walka o wprowadzenie programu lekowego dla chorych na retinopatię cukrzycową toczy się od co najmniej kilkunastu miesięcy. Ministerstwo Zdrowia przyjmuje argumenty  okulistów, ale nic...

Arytmię serca wykrywa sztuczna inteligencja

Nie wszystkie zaburzenia rytmu serca są groźne i wymagają leczenia, ale niektóre rodzaje arytmii grożą kalectwem bądź śmiercią. Co gorsza z punktu widzenia pacjenta...

Chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową mają nierówny dostęp do nowych terapii

Refundacja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej zależy od określonego rodzaju mutacji genowej. Chorzy bez takiego rozpoznania nie mają szansy na włączenie ich do nowoczesnej terapii....

Stawiamy na doskonałość kształcenia kadry medycznej

Program interdyscyplinarnego kształcenia studentów w Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uwzględnia najnowsze osiągnięcia w rozwoju nauk medycznych w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia....

W Polsce wykonuje się za mało przeszczepów warstwowych rogówki

Warstwowy przeszczep rogówki pobranej od dawcy, znacznie zmniejsza ryzyko jej odrzucenia w przeciwieństwie do całkowitego przeszczepu tego organu. Bez względu jednak na rodzaj zabiegu,...