Samorządy

Konkurs dla odważnych i kreatywnych polityków oraz innowacyjnych projektów politycznych w Europie

Rusza druga edycja europejskiego konkursu innowacje w polityce, którego organizatorem jest Innovation in Politics Institute z siedzibą w Wiedniu. Od początku kwietnia każdy obywatel,...

Potencjał i możliwości rozwoju biogospodarki w Polsce

Biogospodarka jest przemysłem bazującym na surowcach pochodzenia biologicznego i biotechnologii. To stosunkowo nowe pojęcie nabiera coraz większego znaczenia w rozwoju państw i regionów. Unia...

Innowacyjność i kreatywność w gospodarce

Komisja Europejska – w „Manifeście dla Europy Efektywnej Energetycznie” dała wyraźnie do zrozumienia, że obecny model zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych to za mało. Wprowadzono...

160 milionów złotych na rozwój sieci ciepłowniczej

Ponad 80 kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnaście...

Idea powołania Polskiej Agencji Geologicznej

Polska jest krajem o ogromnych zasobach surowców, które mogłyby przysłużyć się gospodarce, rozwojowi przemysłu i miejsc pracy. Mamy w naszym kraju wiele sukcesów w...

XXIV plebiscyt o tytuł „Złotego inzyniera”

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dorobek polskich inżynierów...

Miliony na renowację brzegu morskiego i plaży w Mielnie

Inwestycja nad Bałtykiem obejmuje szereg pilnych prac ochronnych, które ograniczą postępujące od lat procesy erozyjne brzegu morskiego. Zapewni ograniczenie negatywnych skutków występowania ekstremalnych zjawisk...

Centrum Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekształca się w centrum kompetencji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmienia się jej dotychczasowy charakter działalności z dystrybutora...

Bezpieczne i trwałe utrzymanie dróg zimą

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej pełniącym rolę organizatora i gospodarza XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący 42 kraje z...

Unijne wsparcie dla jednostek naukowych na Mazowszu

Ponad 32 mln złotych trafi wkrótce do trzech jednostek naukowych na Mazowszu. Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Matki i Dziecka otrzymają unijne środki...