Samorządy

Street Mall Vis à Vis Wilanów jest już w pełni wynajęty

Zlokalizowany na warszawskim Wilanowie park handlowy Street Mall Vis à Vis zyskał czterech nowych i ostatnich najemców. Ofertę centrum handlowego już niedługo uzupełni Poczta...

Wrota Mazowsza nagrodzone w prestiżowym konkursie komisji europejskiej

Wrota   Mazowsza – portal udostępniający mieszkańcom i przedsiębiorcom zdalne usługi cyfrowe został doceniony za swoją powszechność, otwartość oraz szerokie wykorzystanie przez inne jednostki...

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego, 7-13 października

Circular Week ma na celu  promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami. W zeszłym roku...

Fanfary dla Wodociągu Mareckiego – Medal „Pro Masovia” za 20 lat wybitnych osiągnięć i...

Uroczystości z okazji jubileuszu Wodociągu Mareckiego poprzedziła ogólnopolska Konferencja EKOGMINA w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Praktycy, uczeni i eksperci polskiej branży wodociągowej debatowali o...

Inauguracja raportu ”Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” połączona z debatą ekspercką

Rosnąca liczba ludności i globalna urbanizacja powoduje, że branża budowlana należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. To skutkuje jednak generowaniem gigantycznej...

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kompleksowej analizy stanu ochrony zdrowia w Polsce

Raport obnażył słabości systemu wskazując na konieczność przeprowadzenia  licznych zmian, zalecanych przez NIK. Sformułowano 33 rekomendacje na podstawie analizy wyników ponad 70 kontroli. Zalecenia...

123 mln zł z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci ciepłowniczych

Nowoczesne systemy dystrybucji ciepła zapobiegają stratom przesyłowym i pozwalają inteligentnie zarządzać przekazywaniem energii do odbiorców, również poza sezonem grzewczym. Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi zatem...

Marszałek apeluje do premiera o włączenie Mazowsza do Polski Wschodniej

Władze Mazowsza zabiegają o to, by województwo było objęte wsparciem z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dotychczas argumentem przeciw były zbyt wysokie wskaźniki ekonomiczne regionu...

Przyszłość świata w naszych rękach – trwa nabór do mission boards Horyzont Europa

Horyzont Europa będzie największym w historii naszego kontynentu programem finansowania badań i innowacji, które posłużą realizacji kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. 100 mld euro zostanie przeznaczone...

Prace na budowie Suntago Wodnego Świata pod Mszczonowem weszły w kolejną fazę

Przed dwoma lata temu ruszyła budowa parku Suntago Wodny Świat, największego zadaszonego obiektu tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz kompleksu Park of  Poland. Na...