Strona główna Technologie środowiskowe

Technologie środowiskowe

Audytorzy w pełni rekomendują przedłużenie certyfikacji dla OPWiK

Normy ISO w przedsiębiorstwie są symbolem najwyższej jakości zarządzania i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które procentują każdego roku. Ułatwiają efektywne kierowanie firmą, pozwalają na redukcję...

Chińczycy nie wybudują megaspalarni w Warszawie. Zostali wykluczeni z przetargu

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie wyboru spółki Shanghai Electric Power Construction na wykonawcę rozbudowy spalarni odpadów komunalnych w Warszawie za ponad miliard zł. Pod...

Największa polska geotermia ma 25 lat

Ćwierć wieku dostarcza mieszkańcom Podhala ciepło i ciepłą wodę, edukuje i troszczy się o poprawę jakości powietrza. Początki były skromne: ogrzanie wsi Bańska Niżna....

Populistyczne zarzuty nie mają potwierdzenia w faktach

Po doniesieniach medialnych o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie unieważnienia taryf za dostawę wody i odbiór ścieków wprowadzonych 21...

Granie taryfami zakończone, prawda nareszcie zwyciężyła

Zarzuty Jarosława Margielskiego, przewodniczącego Rady Miasta Otwocka dotyczące niezgodnego z prawem wprowadzenia i stosowania  od 21 stycznia br. taryf za dostawę wody i odbiór...

Do zarządzania miastem niezbędna jest motywacja i współpraca z radą

Polityka nie sprawdza się w samorządach, ponieważ radni rozgrywają swoje partyjne interesy kosztem mieszkańców. Potrzeby lokalnej społeczności schodzą na dalszy plan i przestają być...

Circular economy – nowoczesne podejście do racjonalnej gospodarki

Zmiana oblicza współczesnej gospodarki i jej transformacja w procesie produkcyjno-konsumpcyjnym w kierunku oszczędnego i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych jest koniecznością. Już wkrótce po raz...

KLIMADA2.0 – powstaje innowacyjna baza wiedzy nt. adaptacji do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to wielkie wyzwanie współczesnego świata. Wymaga solidnej diagnozy oraz interdyscyplinarnego działania uczonych z wieloma instytucjami i partnerami krajowymi oraz europejskimi....

Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Już wkrótce, 22-28 października, po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, konferencje, happeningi to tylko niektóre...

IV edycja konferencji Środowisko Informacji, 22 listopada w Centrum Nauki Kopernik

Aby miasta prawidłowo realizowały swoje zadania, w tym przyjęte strategie rozwoju i polityki w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania zielenią miejską, niezbędne jest dysponowanie...