Strona główna Wodociągi

Wodociągi

Koszty usług komunalnych najwyższe na zachodzie kraju. Różnice są diametralne

Kozienice, Działdowo i Rawa Mazowiecka to miasta, w których wydatki mieszkańców na usługi komunalne są najniższe. Na przeciwległym biegunie znalazły się Rybnik, Mysłowice i Tarnowskie Góry –...

25 lat w trosce o środowisko – jubileusz funduszy ekologicznych

Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków,...

Aktualizacja map i wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, podsumowało kolejny etap prac nad analizą zagrożenia powodziowego w kraju. W trakcie konferencji pod...

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla OPWiK

Uznana na świecie niezależna wywiadownia gospodarcza BISNODE przyznaje Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej jedynie firmom, które reprezentują najwyższy poziom rentowności, stabilności i płynności finansowej. Otwockie Przedsiębiorstwo...

Innowacyjna konstrukcja włazu kanałowego zminimalizuje skutki osiadania studzienek

Zapadnięte lub czasami wystające włazy do studzienek kanalizacyjnych na ruchliwych drogach to ogromne utrudnienie dla kierowców. Bywają  przyczyną poważnych uszkodzeń  pojazdów, a nawet zagrożeń...

Adaptacja do zmian klimatu pozwoli na złagodzenie skutków ekstremalnych zjawisk

Skutki zmian klimatu są coraz bardziej dotkliwe w Polsce oraz w innych krajach  świata. Upały, ulewy, trąby powietrzne i huraganowe wichury, pogłębiają się z...

Za błędne decyzje radnych płacą mieszkańcy

Targowisko w centrum Otwocka zamiast planu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich to skutek odrzucenia przed dwoma laty unijnej dotacji przez  koalicyjnych radnych, którym przewodzi PIS....

Niestabilne taryfy za wodę i ścieki niepokoją przedsiębiorców

Dla Grupy Kapitałowej SuperDrob stabilne prawo oznacza długoterminowe planowanie i zachęca do inwestowania w rozwój przedsiębiorstwa. Kolejne inwestycje przekładają się na wzrost produkcji i...

Cyniczna gra kosztem mieszkańców Otwocka

O uchwalenie korzystnych dla mieszkańców stawek za dostawę wody i odbiór ścieków Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji występowało wielokrotnie do Rady Miasta. Za każdym...

Międzynarodowa konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu” ADAPTCITY – 18 –...

Organizatorem  dwudniowej konferencji, która odbędzie się w Warszawie, w hotelu Sobieski,  jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.  Jej celem jest podsumowanie merytoryczne i zaprezentowanie...