Chińczycy nie wybudują megaspalarni w Warszawie. Zostali wykluczeni z przetargu

28

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie wyboru spółki Shanghai Electric Power Construction na wykonawcę rozbudowy spalarni odpadów komunalnych w Warszawie za ponad miliard zł. Pod koniec września jej oferta została wybrana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania jako najkorzystniejsza w przetargu. Od tej decyzji do KIO odwołało się konsorcjum spółek CNIM i Porr, które inwestycję wyceniło na ponad 1,7 mld zł brutto. Od wyroku KIO, w terminie siedmiu dni od jego doręczenia,- firmie z Chin przysługuje skarga do Sądu Okręgowego Warszawie.

W odwołaniu konsorcjum wskazało na nieprawidłowe badanie i ocenę przez MPO dokumentów złożonych przez chińską firmę w zakresie warunków w postępowaniu. Ponadto konsorcjum wskazało, że MPO zaniechało wykluczenia chińskiej spółki z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.
Konsorcjum stwierdziło też, że MPO zostało wprowadzone w błąd przez Shanghai Electric Power Construction w zakresie podania informacji, odnoszących się do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykluczenie spółki będzie oznaczało, że jedyną ofertą w przetargu pozostania ta należąca do konsorcjum CNIM i Porr. Tymczasem jej wartość przekracza opiewający na niespełna 1 mld zł brutto budżet zamawiającego o przeszło 0,7 mld zł brutto.

ZUSOK i MPO

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Warszawie działa od 90 lat i obsługuje ok. 58 proc. rynku warszawskiego, odbierając odpady od miliona mieszkańców z 46 tys. punktów.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek, działa od 2001 r. Jest to wielofunkcyjna instalacja, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o możliwościach przerobowych 60 tys. ton rocznie.

Rozbudowa spalarni to priorytetowy projekt MPO. Ma to być jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniająca wymogi środowiskowe wyższe niż wymagane prawem. Autorem projektu jest Sweco Consulting.

Rozbudowany zakład ma pozwolić efektywnie odzyskiwać energię z odpadów i zmienić sposób ich zagospodarowywania, który do tej pory jest prowadzony w instalacji MBP (mechaniczno-biologicznej) w Radiowie, obsługującej stolicę od ponad 60 lat.

Największa spalarnia

Po rozbudowie zakład będzie dysponować trzema liniami technologicznymi i będzie największą spalarnią odpadów komunalnych w Polsce. Dzięki budowie dwóch linii technologicznych o łącznej mocy przerobowej ok. 265 tys. ton odpadów rocznie istniejący zakład na Targówku miałby osiągnąć wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie.

Paliwem dla spalarni mają być zmieszane odpady komunalne pochodzące z systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także frakcja nadsitowa z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W ramach inwestycji jest też planowana modernizacja zakładu w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki, w tym budowa nowej linii technologicznej o wydajności 30 tys. ton rocznie. Po rozbudowie zakład w ciągu roku ma być w stanie wyprodukować energię elektryczną, która pozwoli zasilić ok. 16 tys. gospodarstw domowych, a także ciepło do ogrzania ok. 12 tys. mieszkań.

Według założeń powstałe w spalarni żużle i popioły paleniskowe będą zagospodarowane poprzez ich waloryzację i przygotowywanie do wykorzystania w budownictwie, np. w drogownictwie. Wydajność instalacji do waloryzacji żużli ma wynosić ok. 90 tys. ton rocznie.

atomiast pyły lotne oraz inne odpady procesowe pochodzące z oczyszczania spalin będą stabilizowane i zestalane, a następnie składowane na odpowiednich składowiskach. Wydajność instalacji do stabilizacji i zestalania ma wynosić 25 tys. ton rocznie.

We wrześniu 2017 r. MPO podpisało z innogy Stoen Operator kontrakt na budowę przyłącza elektroenergetycznego dla rozbudowanej spalarni. Wartość umowy to 17 mln zł.

Dotychczasowe wyniki przetargu

Postępowanie ogłoszono w trybie nieograniczonym, w formule „projektuj i buduj” w maju 2017 r. Oferty otwarto pod koniec stycznia 2018 r., a rozstrzygnięcie nastąpiło 27 września.

Głównym kryterium oceny ofert była cena (60 proc.). Pozostałe kryteria to okres gwarancji (20 proc.), moc elektryczna brutto w kogeneracji (10 proc.) i dyspozycyjność roczna instalacji (10 proc.). Budżet zamawiającego to 999,55 mln zł brutto, a szczegóły ofert prezentują się następująco (cena brutto; gwarancja; moc elektryczna; dyspozycyjność):

1. Shanghai Electric Power Construction – 1,038 mld zł; 60 miesięcy; 17,87 MW; 8000 godzin

2. Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée – CNIM, CNIM Poznań, Porr – 1,728 mld zł; 36 miesięcy; 15,81 MW; 8000 godzin

3. Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Atzwanger – 2,145 mld zł; 60 miesięcy; 16,95 MW, 7900 godzin – odrzucona (brak przedłużenia wadium)

PowerChina

W skali globalnej koncern zajmuje 5. miejsce na liście największych grup budowlanych. Z przychodami za 2016 r. na poziomie 49 mld dolarów PowerChina uplasował się na 190. miejscu w ostatnim rankingu Fortune 500.

Przedstawiciel koncernu w rozmowie z portalem wnp.pl  zapowiadał starania 
 o osiągnięcie kluczowej pozycji w polskim budownictwie. Natomiast sam Shanghai Electric Power Construction podpisał niedawno kontrakt na budowę linii przesyłowej dla PSE o długości ok. 147 km za kwotę 365 mln zł brutto.

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here