IV edycja konferencji Środowisko Informacji, 22 listopada w Centrum Nauki Kopernik

45

Aby miasta prawidłowo realizowały swoje zadania, w tym przyjęte strategie rozwoju i polityki w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania zielenią miejską, niezbędne jest dysponowanie cyklicznie aktualizowaną, kompletną bazą danych przestrzennych. Dane powinny być pozyskiwane w sposób ciągły, szybki, powtarzalny i obiektywny. Dynamiczny rozwój teledetekcji pozwala na coraz szersze wykorzystanie różnego rodzaju informacji pozyskanej z pułapu lotniczego.

Dzięki możliwościom publikowania w Internecie danych przestrzennych 2D i 3D możliwe jest udostępnienie informacji społeczeństwu, które partycypuje w procesie kształtowania kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej.

Podczas konferencji Środowisko Informacji uczeni, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej dyskutują nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie. Poruszane są zagadnienia dotyczące współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych.  Program  konferencji jest bardzo bogaty i obejmuje 7 całodziennych sesji:  Administracja, Krajobraz, Innowacje, Lasy, Miasta, Teledetekcja i Zagrożenia.

Rejestracja uczestników w wersji elektronicznej potrwa do 7 października.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here