IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, 13-15 czerwca, w Krakowie

270

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich  i XXVI Kongres Techników Polskich obchodzone będą  wspólnie. Patronat  Narodowy nad tym wielkim spotkanie polskich inżynierów  i techników,  mieszkających i pracujących w kraju, jak i poza jego granicami, objął Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Już za kilka dni, w czwartek 13 czerwca br. rozpocznie się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W wydarzeniach wezmą udział polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm.

Hasło przewodnie krakowskich obrad brzmi: „Inżynier Przyszłości”. Główna tematyka ogniskować się będzie wokół roli inżynierów w dobie IV rewolucji przemysłowej oraz dostosowanie systemu kształcenia inżynierów do przemian cywilizacyjnych, zachodzących w dzisiejszym świecie, czego uczyć, gdy z kilka lat mogą pojawić się inne nieznane obecnie technologie ? Spotkanie w gronie inżynierów polskich i polonijnych m.in. ze Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej i Australii będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Chcemy skorzystać z doświadczenia inżynierów pracujących w krajach, w których ta rewolucja jest bardziej zaawansowana.

Tematyka wkładu inżynierów w dzieło budowy państwowości będzie podstawą do debaty na temat „Inżynierowie Przyszłości” (AI – sztuczna inteligencja i jej implikacje kulturowe, społeczne i gospodarcze). Organizatorami wydarzenia są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Warszawska, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Głowna Instytutów Badawczych oraz Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów mieszkających, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami Polski z tymi, którzy tu i teraz dążą do tego by nasz kraj dynamicznie się rozwijał jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie. Warto zaznaczyć, że członkami Komitetu Programowego zostali: prezes SEP Piotr Szymczak oraz wiceprezes Marek Grzywacz, który jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa FSNT- NOT.

Organizatorzy zapraszają do Krakowa wszystkich tych, którzy rozsiani po całym świecie czują się polskimi inżynierami i zechcą w koleżeńskim gronie podzielić się swymi doświadczeniami i pomysłami.

Strona wydarzenia oraz rejestracja: www.szip.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here