Marki rozrastają się z każdym rokiem dzięki rozbudowie infrastruktury

444

Budowa drugiej stacji uzdatniania wody w podwarszawskich Markach jest najważniejszą inwestycją  trzeciego etapu projektu rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. W dwóch poprzednich etapach w dynamicznie rozwijającej się mareckiej aglomeracji powstało 200 km kanalizacji sanitarnej wraz z 49 pompowniami sieciowymi i 567 przydomowymi. W ramach realizacji III etapu przybędzie 14,5 km sieci sanitarnej, dodatkowa magistrala wodociągowa, stacja obsługi specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz system monitoringu pracy przepompowni ściekowych.

(Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor Wodociągu Mareckiego na placu budowy stacji uzdatniania wody)

Informacje o stanie zaawansowania  zadań inwestycyjnych  w projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki, etap III, przedstawił dziennikarzom podczas konferencji prasowej 13 listopada dyrektor Wodociągu Mareckiego, Kajetan Paweł Specjalski.  Spółka podpisała w marcu tego roku umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia. Wsparcie w wysokości ponad 19 mln zł udzielone zostało z unijnego programu  Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 38,2 mln zł.  – W dwóch pierwszych etapach Wodociąg Marecki uzyskał dotację w wysokości 87 mln zł na wykonanie inwestycji które kosztowały łącznie 144 mln zł – przypomniał prezes spółki. – Rozbudowa infrastruktury była konieczna ponieważ Marki bardzo dynamicznie się rozwijają.

W ostatnich latach miasto przeżywa prawdziwy boom budowlany. W jednym z rankingów Marki znalazły się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczny budowanych lokali mieszkalnych na 1000 mieszkańców. Zameldowanych w aglomeracji jest 33 tys. osób, ale faktyczna liczba mieszkańców jest prawie 1,5 raza wyższa.

– Atrakcyjność naszego miasta rośnie z każdym rokiem  – podkreślał Jacek Orych, burmistrz Marek. – Decyduje o tym wiele czynników. Bliskość Warszawy, nowa obwodnica Marek, doskonały dojazd do centrum stolicy, wprowadzenie pierwszej strefy biletowej, a także stworzenie sieci kanalizacji sanitarnej, praktycznie od zera.  To spowodowało, że miasta bardzo szybko się rozrasta, dlatego konieczna jest dalsza rozbudowa infrastruktury. Dzięki niezwykłej aktywności dyrektora Wodociągu Mareckiego możemy te wszystkie działania bardzo skutecznie kontynuować. Własne środki na realizację tego projektu pozyskujemy z emisji obligacji.

Na początku lutego podpisana została umowa z DNB Bank Polska SA na emisję obligacji o wartości prawie 29 mln zł. Dotychczas wyemitowano trzy transze na ogólną  wartość 7,3 mln zł.

– Budowa drugiej stacji uzdatniania wody (SUW-2) rozpoczęła się wiosną tego roku i wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem – zapewniał Krzysztof Lewandowski, kierownik budowy, oprowadzając dziennikarzy po  obiekcie, powstającym na terenie Czarnej Strugi, na drugim krańcu miasta.  –  Hala filtrów, serce technologiczne stacji, już jest zadaszona. Są tu zamontowane już trzy pary zbiorników przez firmę Krevox. W niezadaszonej części powstaje komora napowietrzania i popłuczyn. Budowa okrągłego zbiornika retencyjnego już prawie gotowa. Zakończenie inwestycji planujemy na wiosnę przyszłego roku.

Zbiorniki będą wkrótce wypełniane złożem filtracyjnym, złożonym ze żwiru, piasku i węgla aktywnego które spowoduje usuwanie nadmiaru żelaza i manganu do obowiązujących norm. Każdy filtr jest urządzeniem indywidualnym. Najpierw będzie eksploatowanych 6 zbiorników, a w przyszłości dostawione zostaną kolejne.-   Napływająca z góry woda będzie poddawana na złożu  procesom filtracyjnym – uzupełnia Henryk Kozar z firmy Krevox.  – Nagromadzone tam związki zostaną wypłukane, a popłuczyny odprowadzane do odpowiedniego zbiornika. Po wyczyszczeniu tego złoża, filtr ponownie przystąpi do pracy. Stacja uzdatniania wody będzie w pełni zautomatyzowana. Cykle płukania, praca pomp, zbiorników, podawanie wody do miejskiej sieci, wszystko będzie automatyczne. To jest sprawdzona technologia oparta na zamkniętych filtrach ciśnieniowych, która doskonale sprawdzi się w Markach.

Docelowo wydajność SUW szacowana jest na 300 m3/h. Jej moc będzie wykorzystywana najpierw w połowie, ale wraz z dalszym rozwojem miasta i wzrostem zapotrzebowania na wodę do systemu  włączane będę kolejne zbiorniki.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here