Seminarium w SGH – Od zarządzania partycypacyjnego do innowacyjnych działań w gospodarce – 11 czerwca

  51

  Szkoła Główna Handlowa  jest organizatorem  seminarium poświęconego problematyce zarządzania partycypacyjnego i kultury zarządzania, pod tytułem: „Czy koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach? Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności. Od zarządzania partycypacyjnego i upodmiotowienia pracowników do zdolności do innowacyjnych  działań w gospodarce”.

  Partycypacja bezpośrednia – rozumiana jako delegowanie w zakładzie zadań do samodzielnego wykonania i konsultowanie –  jest przedmiotem analiz między innymi przedstawicieli teorii organizacji pracy, stosunków przemysłowych, zarządzania, w tym zarządzania kapitałem ludzkim.

  Tematyka seminarium będzie skoncentrowana na 3 głównych aspektach, a mianowicie na analizie partycypacji pracowniczej z punktu widzenia: stosunków pracy, zarządzania i  kultury organizacyjnej w miejscu pracy,

  Partycypacja jest istotnym zjawiskiem z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników oraz ich przedstawicieli (związków zawodowych i innych ciał przedstawicielskich działających w miejscu pracy), a także jest ona przedmiotem zainteresowania władz, w tym władz unijnych.

  Władze UE promują partycypację bezpośrednią od wielu dekad jako czynnik, który może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności europejskich gospodarek. Uznają, że może to się stać na skutek uzyskania wyższej produktywności pracy, wyższej motywacji pracowniczej i głębszego zaangażowania pracowników.

  Zaplanowano trzy panele dyskusyjne z udziałem pracowników akademickich z kilku uczelni krajowych i zagranicznych, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów, dziennikarzy.

  Termin seminarium –  11 czerwiec 2018, g. 11.00-15.00, Al. Niepodległości 162 (SGH), sala 152 (I piętro).

  Osoba do kontaktu: prof. Andrzej Zybała, kierownik projektu i Katedry Polityki Publicznej SGH azybal@sgh.waw.pl

   

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać komentarz!
  Please enter your name here