Wywiady

dr. n. med. Radosław Sierpiński, zastępca prezesa ABM

Rozbieżności w finansowaniu badań klinicznych ze środków NFZ

Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Instytut Zdrowia Publicznego UJ Collegium Medicum

Inwazyjna choroba pneumokokowa – wyzwania medyczne i prawne

dr Beata Małecka – Libera, senator RP

Więcej dyskusji merytorycznych, a mniej polityki

prof. Henryk Mazurek, kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zapalenie płuc u dzieci jest poważną chorobą

Innowacje

Nowa era urządzeń do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej

Motorika i ORIGIN Polska rozpoczynają strategiczną współpracę, zmierzającą do poprawy jakości usług rehabilitacyjnych w Polsce. Najnowszej generacji urządzenia  do reedukacji chodu oraz inne robotyczne...

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Materiały wideo

Partnerzy