Wywiady

Konrad Rejdak
Prof. Konrad Rejdak, Head of the Department of Neurology, Medical University of Lublin, President-elect of the Polish Neurological Society

The end of the pandemic depends on vaccination but also on...

Konrad Rejdak
Prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UMw Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zakończenie pandemii zależy od szczepień, ale również skutecznych lekόw na COVID-19

prof. Robert Rejdak
Prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji

Droga prof. Roberta Rejdaka do międzynarodowej okulistyki

Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski, CEO of the Slovak company of Colas

BIM is a combination of technology and a change in the...

Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski, prezes słowackiej spółki Colas

BIM to połączenie technologii ze zmianą sposobu myślenia

Medycyna

Apostolos Cicikostas

Komitet Regionów wezwał UE do uwolnienia patentów na szczepionki COVID-19

Europejski Komitet Regionów wezwał Unię Europejską do tymczasowego zniesienia patentów na szczepionki przeciwko wirusowi COVID-19, aby powstrzymać szybkie rozprzestrzenianie się pandemii. Naciska...

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Materiały wideo

Partnerzy