Wywiady

Ewa Mańkiewicz-Cudny
Ewa Mańkiewicz - Cudny, prezes Fedaracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

NOT to mój drugi dom

Krzysztof Jaworski
Krzysztof Jaworski, prezes Jaworski Energy Services JES

Morskie farmy wiatrowe nie należą do łatwych przedsięwzięć

prof. Robert Rejdak, prezes SCOP i kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie

Najnowsze rekomendacje terapii antybiotykowej w okulistyce

dr Agnieszka Kamińska
dr n.med. Agnieszka Kamińska, kierownik Oddziału Okulistycznego w MSSW

Wysoki standard okulistyki w Międzylesiu

Medycyna

Stanisław Szwed

Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania

Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne...

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Materiały wideo

Partnerzy