Wywiady

Tomasz Bielski, kompozytor, instrumentalista, założyciel i lider zespołu Tomasz Bielski Jazz Orchestra

Każdy koncert to egzamin dla kompozytora i zespołu Tomasz Bielski Jazz...

prof. Grażyna Gromadzka, dziekan Collegium Medicum UKSW

Stawiamy na doskonałość kształcenia kadry medycznej

prof. Adam Januszko, prorektor ds. nauki w Akademii Wojsk Lądowych

AWL – europejska szkoła kształcenia przywódców

dr n.med. Beata Jagielska, zastępca dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Mierniki oceny efektywności leczenia w ochronie zdrowia

Innowacje

Zielone i czyste miasta. NFOŚiGW finansuje poprawę jakości życia w ośrodkach...

Koncentracja ludności w miastach sprawia, że ochrona środowiska staje się kluczowa   dla zwiększenia komfortu życia i zdrowia mieszkańców na terenach zurbanizowanych. Służy temu rekultywacja...

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Materiały wideo

Partnerzy