Wywiady

prof. Robert Rejdak
Prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólneji Dziecięcej UM w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji

Droga prof. Roberta Rejdaka do międzynarodowej okulistyki

Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski, CEO of the Slovak company of Colas

BIM is a combination of technology and a change in the...

Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski, prezes słowackiej spółki Colas

BIM to połączenie technologii ze zmianą sposobu myślenia

dr hab Piotr Rzymski
dr hab. Piotr Rzymski, biolog medyczny z UM w Poznaniu

Technologia mRNA zostanie z nami na długo

Medycyna

Podskórny chip

Pentagon opracował mikrochip wykrywający COVID-19.Wstrzykuje się go pod skórę

Zatrudnieni w Pentagonie naukowcy, którzy na co dzień prowadzą badania medyczne, stworzyli mikrochip, będący w stanie wykryć koronawirusa po wcześniejszym zaaplikowaniu pod...

Najnowszy magazyn

Cykliczny dodatek w Dzienniku Gazecie Prawnej

Social media

Materiały wideo

Partnerzy