100 mln zł na nowy konkurs niekomercyjnych badań

1169

Dostarczenie danych naukowych m.in. o najskuteczniejszych lekach i procedurach medycznych, opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych jest celem konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych. Wnioski można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono 100 mln zł. Projekty muszą mieć status niekomercyjnych badań klinicznych produktu leczniczego lub eksperymentów badawczych – wynika z komunikatu Agencji Badań Medycznych (ABM). Wnioski można składać do 20 października 2022 r.

Podano, że zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany na podstawie wiarygodnych, wysokiej jakości danych klinicznych, pozyskanych w pierwszej kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych opcji terapeutycznych, tj. badań typu head-to-head.

„Rosnąca liczba dowodów naukowych sprawia, że coraz częściej w terapii chorób możliwe staje się zastosowanie kilku alternatywnych wobec siebie metod terapeutycznych. Nie zawsze jednak dysponujemy danymi, które mogą nam pomóc w obiektywnej ocenie, która z dopuszczonych i już stosowanych różnych form terapii jest w danym wskazaniu bardziej efektywna, bardziej bezpieczna czy bardziej opłacalna – tak dla pacjenta, jak i dla systemu zdrowia” – powiedział cytowany w komunikacie prof. Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dodał, że nie chodzi tylko o porównanie różnych form farmakoterapii w danym wskazaniu, ale m.in. o zestawienie dwóch różnych metod zabiegowych czy też metody zabiegowej z farmakoterapią lub z innym rodzajem leczenia zachowawczego.

„Wyniki tego rodzaju analiz porównawczych finansowanych ze źródeł niezależnych od podmiotów komercyjnych byłyby niezwykle przydatne dla środowiska medycznego, jak i dla instytucji odpowiedzialnych za finansowanie określonych świadczeń zdrowotnych” – podkreślił prof. Moniuszko.

ABM przekazała, że głównym celem konkursu jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach.

Nabór adresowany jest m.in. do uczelni wyższych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, PAN, instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych.

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Agencja realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. Kluczowym zadaniem agencji jest również działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here