1885

Po raz dziewiąty startuje Akademia Sinfonia Varsovia – projekt przygotowujący młodych instrumentalistów do przyszłej pracy w orkiestrze. Tegoroczna edycja skierowana jest do skrzypków, wiolonczelistów, oboistów i waltornistów. Eliminacje odbędą się na podstawie nagrań wideo, a termin nadsyłania materiałów upływa 31 maja.

Akademia Sinfonia Varsovia organizowana jest z myślą o studentach i absolwentach uczelni muzycznych, będących u progu kariery zawodowej. Pod opieką doświadczonych muzyków orkiestry młodzi adepci mają szansę pozyskać wiedzę i praktyczne przygotowanie do egzaminów wstępnych oraz gry w zespołach symfonicznych i składach kameralnych. Akademia stwarza okazje do twórczych spotkań z wybitnymi instrumentalistami i pedagogami, wspólnych koncertów, wymiany wiedzy i inspiracji z innymi uczestnikami projektu, a także zapoznania się z elementami fizjologii gry na instrumencie czy zagadnieniem ekspresji scenicznej. „Kładziemy duży nacisk na rozwój umiejętności wykonawczych, jak i kompetencji miękkich, szczególnie wymaganych od muzyków w obecnych realiach. Pełna wzajemnego zrozumienia i szacunku praca w grupie, przy jednoczesnym zachowaniu własnej ekspresji i wrażliwości muzycznej, to jeden z najważniejszych wymogów funkcjonowania w bardzo specyficznym organizmie, jakim jest orkiestra. Do tego przygotowuje właśnie Akademia Sinfonia Varsovia”  – mówi dyrektor Sinfonii Varsovii, Janusz Marynowski.

W ramach tegorocznej edycji, dedykowanej muzykom grającym na skrzypcach, wiolonczeli, oboju i waltorni zaplanowane są zajęcia indywidualne oraz grupowe prowadzone przez koncertmistrzów i liderów Sinfonii Varsovii. Wzorem lat minionych program Akademii podzielony jest na dwa semestry. Rozpocznie ją projekt koncertowy (23–30.08.2020), który merytorycznie i praktycznie przygotuje młodych artystów do wspólnego koncertu 30 sierpnia. W trakcie ośmiu dni szkoleniowych odbędą się lekcje indywidualne, próby sekcyjne, jak i całej orkiestry kameralnej Akademii Sinfonia Varsovia, a także warsztaty grupowe z fizjologii muzyki oraz przedsiębiorczości w kulturze i kreacji wizerunku. Gościem specjalnym będzie Ralph van Daal, profesor oboju z Konserwatorium w Maastricht, który współpracował z takimi orkiestrami, jak: Swedish Radio Symphony w Sztokholmie, Bavarian Radio Symphony Orchestra i NDR Radiophilharmonie Hannover. W dalszej części I semestru 2020/2021, a także przez cały drugi (od stycznia do końca czerwca), kontynuowane będą lekcje indywidualne. Podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość wspólnych występów u boku muzyków Sinfonii Varsovii oraz udziału w sesjach nagraniowych orkiestry.

Sinfonia Varsovia od lat z powodzeniem realizuje projekt, który w 2012, wzorując się na Filharmonii Berlińskiej, zapoczątkowała jako pierwsza instytucja w Polsce. Absolwenci Akademii pracują obecnie w najlepszych polskich zespołach symfonicznych, tj. Narodowa Orkiestra Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej, NFM Filharmonia Wrocławska i Sinfonia Varsovia. Byli podopieczni Akademii występowali na jednej scenie z takimi artystami, jak: Charles Dutoit, Valery Gergiev, Lorin Maazel, Krzysztof Penderecki i Maxim Vengerov.

Z uwagi na podjęte w całym kraju środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa, w tym roku tradycyjne przesłuchania do Akademii Sinfonia Varsovia zastąpią eliminacje przeprowadzone na podstawie przesłanych drogą mailową nagrań wideo. Uczestnikami projektu mogą być studenci i absolwenci uczelni muzycznych, którzy posiadają polskie obywatelstwo i do końca 31 grudnia 2020 roku nie ukończą 26 lat. Termin nadsyłania materiałów audiowizualnych wraz z wypełnionym formularzem, znajdującym się na stronie Sinfonii Varsvoii, upływa 31 maja 2020. (IW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here