1,2 mld zł na zeroemisyjne autobusy

1178

Dzięki perspektywie, jaką daje Krajowy Plan Odbudowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wykorzysta 1,2 mld zł w kolejnym naborze programu Zielony Transport Publiczny (ZTP2). Nowy konkurs NFOŚiGW ogłosili 23 lipca 2021 r. w Stalowej Woli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Wieloletni program priorytetowy NFOŚiGW „Zielony Transport Publiczny” odpowiada na wyzwania i potrzeby w zakresie transformacji transportu publicznego w Polsce. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój zielonej, inteligentnej mobilności. Dzięki dostosowaniu instrumentów wsparcia w programie do warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy Narodowy Fundusz może się ubiegać o środki finansowe z KPO przeznaczone na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego. Jednocześnie, w zgodzie z celami KPO, nowy strumień finansowania z NFOŚiGW pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu, powodującemu szkody społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Zeroemisyjne autobusy to lepsza jakość życia Polaków

– Możliwość korzystania z publicznego, a do tego ekologicznego transportu powinni mieć wszyscy – zarówno mieszkańcy dużych i średnich miast, jak i mniejszych miast i miejscowości. Program Zielony Transport Publiczny umożliwi wprowadzenie do floty przewoźników ok. 760 nowych autobusów zeroemisyjnych – to inwestycja w lepsze zdrowie i jakość życia Polaków – podkreślił minister  Michał Kurtyka.

Modernizacja taboru ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ponieważ wprowadzane do floty ekologiczne autobusy będą zastępować te stare, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Finansowanie z programu ZTP przełoży się również na zmniejszenie emisji CO2 co najmniej o 18 416 Mg/rok, ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,052 Mg/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 13,611 Mg/rok. Jednocześnie, dzięki skierowaniu środków do średnich i małych miast, pieniądze z KPO pozwolą zmierzyć się z problemem wykluczenia transportowego, które według rozlicznych szacunków może dotykać od 11 nawet do 15 mln Polaków.

Jeden cel, różne możliwości

Ogłoszony dzisiaj konkurs ma na celu wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego
w nabyciu nowych zeroemisyjnych autobusów, w tym trolejbusów i autobusów zasilanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru oraz rozwój infrastruktury ładowania. Samorządy i ich spółki będą mogły ubiegać się o sięgające od 20 do 80% dofinansowanie na zakup lub leasing takich pojazdów i szkolenie kierowców oraz do 25% na rozwój infrastruktury ładowania – budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego. Na ten cel przeznaczono maksymalnie miliard złotych. Kolejne 200 mln zł to środki na pożyczki, służące finansowaniu ww. przedsięwzięć. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 września do 20 grudnia 2021 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lat konsekwentnie realizuje działania na rzecz ograniczenia zużycia paliw emisyjnych w transporcie, wspierając m.in. rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w całej Polsce. Dzięki dofinansowaniom z NFOŚiGW w ramach programów „Gepard” oraz „Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”  samorządy zakontraktowały już zakup 89 autobusów elektrycznych. Środki z programu Zielony Transport Publiczny pozwolą zwielokrotnić tę liczbę, co przyczyni się do znaczącej poprawy jakości komunikacji zbiorowej. Zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach, czemu służy także ogłoszony przez nas niedawno program „Mój elektryk”, to jeden ze sposobów na osiągnięcie odczuwalnej przez nas wszystkich poprawy jakości powietrza w Polsce – komentuje prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

KPO szansą na zrównoważony rozwój średnich i małych miast

Dzisiejsze wydarzenie jest jedną z wielu inicjatyw pozwalających wszystkim samorządom inwentaryzować potrzeby w zakresie rozwiązań ekologicznych, programować zindywidualizowane plany zrównoważonego rozwoju i finansować je zarówno ze środków krajowych jak i europejskich. Stalowa Wola jest tu dobrym przykładem miasta, które swoje inwestycje prowadzi w tej chwili z wykorzystaniem kilku programów finansowania – wystarczy wspomnieć, że w odniesieniu do finansowania NFOŚiGW były i są to inwestycje rzędu 200 mln zł, z czego dofinansowanie Narodowego Funduszu stanowi ponad 75 mln zł. Projekty prowadzone są z wykorzystaniem zarówno środków krajowych, jak i Funduszy Europejskich. Miasto ubiega się także o dofinansowanie zakupu 6 elektrobusów i szkolenie obsługi w 1 naborze programu Zielony Transport Publiczny.

Miasto Stalowa Wola dąży do tego aby być miastem bardziej przyjaznym środowisku. W 2021 roku wzięło udział w inicjatywie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z Klimatem”.

– Wspólnie z mieszkańcami Stalowej Woli konsekwentnie tworzymy miasto nowoczesne i ekologiczne. Jest to możliwe dzięki programom, które Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW uruchamia dla takich miast, jak nasze. Kluczowe znaczenie ma tutaj zmiana w transporcie publicznym. Dzięki dotacji wynoszącej blisko 13 milionów złotych, Stalowa Wola będzie dysponowała sześcioma ultra ekologicznymi autobusami elektrycznymi. To najlepsza promocja transportu publicznego – piękne, nowoczesne i ekologiczne autobusy. Dzięki tym środkom i wcześniejszym programom RPO, po naszym mieście będzie łącznie jeździło 16 autobusów elektrycznych. Dzięki środkom NFOŚiGW Stalowa Wola będzie liderem ekologicznego transportu zbiorowego – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Dobre perspektywy dla zielonej rewolucji w transporcie

Modernizacja zbiorowego transportu publicznego w Polsce nabiera tempa w ostatnich latach, głównie dzięki finansowaniu ze środków publicznych. Choć liczba autobusów zeroemisyjnych nie jest jeszcze zadowalająca, to dynamika zmian pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Elektryfikacja taboru postępuje w ujęciu statystycznym i geograficznym, o czym świadczą dane prezentowane przez organizacje branżowe. W tym roku po raz pierwszy w historii udział ekologicznych autobusów sięgnął prawie ¾ nowo zakupionych przez samorządy autobusów (146 z 203 zakupionych pojazdów). Dynamicznie postępuje również elektryfikacja taboru – prawie połowa (92) z zakupionych autobusów to „elektryki”. Nabyte pojazdy będą sukcesywnie zasilały floty poszczególnych przewoźników, dołączając do ponad 530 autobusów elektrycznych już transportujących pasażerów. Od początku roku zarejestrowano w Polsce 100 zeroemisyjnych autobusów, co w porównaniu  z pierwszym półroczem 2020 r. oznacza wzrost o 49 proc. rok do roku. (NFOŚiGW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here