631

Wyniki konkursu ABM na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych – I runda już są znane. Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach I rundy konkursu.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji, finansowanie w ramach I rundy konkursu otrzymało 16 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi  przekracza 182 mln zł.

W ramach I rundy konkursu wpłynęły 53 wnioski o łącznej wartości ponad 600 mln zł., z czego największą liczbę wniosków złożono w obszarze kardiologii oraz onkologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 41 wniosków.

Jednocześnie, w związku z faktem, że projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wyczerpują alokację przeznaczoną na konkurs, prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu na rundę II oraz III konkursu łącznie o 100 mln zł  (po 50 mln zł na każdą z rund), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że projekty z rundy II i III, będą mogły zostać rekomendowane do dofinansowania wyłącznie w przypadku przekroczenia progu 119 punktów tj. najniżej ocenionego projektu rekomendowanego do dofinansowania w rundzie I.

Wśród 16 beneficjentów  znalazły się m.in.: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw  Wewnętrznych i Administracji,  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała  Wyszyńskiego i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here