140 mln zł z NCBR na projekty aplikacyjne dla konsorcjów naukowo-przemysłowych

1496

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy łącznie 140 mln zł  na dofinansowanie innowacyjnych projektów, które będą realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Nabór wniosków do piątego konkursu „Projekty aplikacyjne” ruszy 4 marca i potrwa do 30 kwietnia 2019 roku. Zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w polskim przemyśle  jest jego celem.

Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, którego miałby dotyczyć grant – ale niezbędne jest, aby projekty wpisywały się w tzw. krajową inteligentną specjalizację.  „Program zakłada powstanie rozwiązań, które będą nowatorskie w skali całej Polski. Chcemy, aby innowacje, które otrzymają wsparcie, realnie służyły gospodarce i społeczeństwu oraz były odpowiedzią na konkretne potrzeby” – podkreśla cytowany w komunikacie prasowym wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

W dotychczas zrealizowanych czterech konkursach dofinansowanie uzyskało ponad 110 projektów, na wsparcie których NCBR przeznaczyło ponad pół miliarda złotych. Wśród nich znalazła się m.in. nowatorska dla branży poligraficznej technologia rasteryzacji obrazu wykorzystywana w procesach drukowania czy system inteligentnych znaków drogowych.
„Efekty prac badawczych, które prowadzone są na polskich uczelniach często zostają w czterech ścianach laboratorium albo w sali wykładowej” – tłumaczy dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski, cytowany w komunikacie prasowym. „Aplikacyjne znaczy możliwe do zastosowania w praktyce. Dzięki temu konkursowi udaje nam się skutecznie przekonać naukowców do komercjalizacji i wdrażania ich rozwiązań” – dodaje.

O dofinansowanie w ogłoszonym właśnie konkursie będą mogły starać się wyłącznie konsorcja – złożone maksymalnie z pięciu podmiotów – w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych – lub wyłącznie tych ostatnich.

Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w przypadku innych konkursów NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, miejsce realizacji projektu musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym – czyli poza województwem mazowieckim.

Zespoły eksperckie oceniać będą to, czy zgłoszone projekty wpisują się w „krajową inteligentną specjalizację”, jak również opłacalność wdrożenia: czy pomysły mają potencjał rynkowy i czy znajdą klientów. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimalnie 1 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs realizowany jest w ramach działania 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Autor: PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here