180 mln zł na badania z zakresu technologii tworzyw sztucznych

92

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w połowie lipca konkurs skierowanym do podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe z zakresu technologii tworzyw sztucznych. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 180 mln zł. Wnioski będzie można składać od 2 września do 15 listopada 2019 r. Na wsparcie w ramach „Szybkiej ścieżki” mogą liczyć przedsiębiorstwa i ich konsorcja, również z jednostkami naukowymi. Liderem konsorcjum musi być jednak przedsiębiorstwo.

– Podjęte działania są kontynuacją naszych zobowiązań dotyczących zacieśniania współpracy na linii biznes-nauka oraz wspierania rozwoju produktów i usług odpowiadających na wyzwania przyszłości w kluczowych sektorach gospodarki – informuje  dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. –  Dofinansowaniem w konkursie objęta będzie realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych z  terenu całej Polski.

Konkurs ogłoszony jest w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dodatkowe wsparcie dla sektora gamingowego

NCBR ogłosi również kolejny konkurs dla innej prężnie rozwijającej się branży – w ramach IV edycji GameINN na dofinansowanie sektora gamingowego przeznaczonych zostanie 100 mln zł. Konkurs będzie ogłoszony i uruchomiony w IV kwartale tego roku, a jego celem jest wsparcie projektów B+R  w zakresie m.in. projektowania i wzornictwa gier wideo czy zastosowania sztucznej inteligencji.

28 czerwca zakończył się nabór wniosków w III konkursie GameINN. Złożono w nim 81 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia wynoszącą 296 mln zł.

W ramach poprzednich dwóch edycji konkursu GameINN NCBR przyznało łącznie 193 mln zł dofinansowania, m.in. na projekty takie jak Profesor Why™, wirtualne laboratorium chemiczne dla uczniów czy Echo-Vis, innowacyjne narzędzie umożliwiające rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku.

Zwiększenie potencjału B+R polskich regionów

NCBR uruchomi również dwa nowe konkursy w ramach tzw. Wspólnych Przedsięwzięć z samorządami. Konkurs z województwem śląskim (budżet 43 mln zł) zostanie ogłoszony 30 sierpnia, natomiast z województwem lubelskim (budżet 17 mln zł) – 16 października. Nabór wniosków rozpocznie się odpowiednio 30 września i 15 listopada.

Samorządy są ważnymi partnerami dla NCBR. Wspólnie diagnozujemy obszary naukowo-badawcze, których rozwój w danym regionie może przynieść najwięcej korzyści. Dzięki temu rozwiązania wypracowywane w ramach Wspólnych Przedsięwzięć mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie nie tylko w województwach, ale i w skali całej Polski, a także poza granicami kraju – dodał dyrektor Kamieniecki.

W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z województwem śląskim dofinansowane zostaną rozwiązania, zmierzające do eliminacji smogu i jego niekorzystnych skutków dla zdrowia mieszkańców Śląska, natomiast współpraca z województwem lubelskim na ma celu wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.

Również w IV kwartale 2019 roku zostanie ogłoszony VI konkurs „Projekty aplikacyjne” (uruchomienie konkursu nastąpi w I kwartale 2020 roku). Na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe NCBR przeznaczy 150 mln zł. Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here