20-lecie Programu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko”

658

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się 7 marca br. spotkanie podsumowujące działania Programu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” w 2022 r. Było to także okazja do przygotowania jubileuszowych uroczystości funkcjonowania Programu, który cieszy się duża popularnością wśród młodzieży, z którego jego organizatorzy mają prawo być dumni.

Mając na uwadze wskazania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące edukacji w zakresie BHP, która powinna wyprzedzać wchodzenie młodych pracowników w świat pracy, z inicjatywą wystąpiła Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT, inaugurując Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki w pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania zagrożeniom; przekazanie wiedzy o obowiązkach pracodawcy oraz informacji o ubezpieczeniach. Szkolenia są poświęcone tematyce: prawa pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych. Są wzbogacone pozorowanymi wydarzenami i szkoleniem udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu młodzi ludzie uzyskują umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia.

W spotkaniu podsumowującym działania w 2022 r. uczestniczyli przedstawiciele partnerów Programu: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, firmy ASKET, a także FSNT-NOT jako jego pomysłodawcy i głównego organizatora.

Programy realizowano za pośrednictwem narzędzi i systemów zdalnej komunikacji (online), które bazowały na realizacji spotkań w formie webinarium. Cykle składały się ze spotkań na żywo z przedstawicielami partnerów, a czas trwania spotkania wynosił ok. 40 minut. W ich trakcie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań w specjalnie przygotowanym wirtualnym pokoju, mieli możliwość pobrania materiałów szkoleniowych. Rejestr odbywał się za pośrednictwem platformy internetowej, a na zakończenie uczestnicy otrzymywali elektroniczny lub drukowany certyfikat potwierdzający udział. W ten sposób przeszkolono ponad 5.6 tys. Uczestników.

Zamiarem Zarządu Głównego FSNT-NOT jest zorganizowanie w maju br. uroczystości odnowienia Listu Intencyjnego z udziałem Partnerów Programu, którymi są:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Straż Pożarna, Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy , NOT Informatyka i Firma Asket,

JMK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here