22 maja – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

917

Różnorodność biologiczna jest źródłem życia, które uczyniło Ziemię wyjątkowym miejscem współistnienia niezliczonej liczby gatunków fauny i flory. Ich liczba szacowana jest na wiele milionów, ale podlega ciągłej zmianie wraz z warunkami jakie zachodzą na naszej planecie. Aby przypomnieć o znaczeniu wszystkich gatunków żyjących na Ziemi, corocznie 22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku.

Świat natury jest bowiem ściśle powiązany z ludzką egzystencją. Zapewnia nam czyste powietrze, wodę pitną, dobrej jakości gleby i zapylanie roślin. Pomaga nam walczyć ze zmianami klimatycznymi, dostosowywać się do nich i zmniejszać wpływ zagrożeń naturalnych. Niestety, działalność człowieka spowodowana nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego doprowadza do zachwiania równowagi w przyrodzie i wiele gatunków wymiera w przyspieszonym i niebezpiecznym tempie. Zagrożenia  te poważnie ograniczają różnorodność gatunków na Ziemi.

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) na całym świecie może wyginąć nawet jedna trzecia wszystkich znanych nam gatunków fauny i flory. Uczeni i badacze przestrzegają przez zgubnymi skutkami bezmyślnej ingerencji w świat przyrody i starają się ratować ginące gatunki. Przykładem jest Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, w którym powstaje archetyp Raju, aby zachować dla przyszłych pokoleń bogactwo gatunkowe roślin, które szybko znikają z natury. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here