999

„Quo vadis Zootechniko?”  – 9 -10 czerwca 2022 roku

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w III Kongresie Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko?”, który odbędzie się  9 -10 czerwca 2022 roku w Warszawie. Obrady połączone będą z uczczeniem setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz 65-leciem Komitetu Nauk o Zwierzętach i Akwakultury PAN

W bogatym programie Kongresu uwaga będzie skoncentrowana m.in. na wyzwaniach i perspektywach produkcji zwierzęcej w warunkach kryzysu klimatycznego, degradacji środowiska i nowych postulatów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz strategii na rzecz zachowania chronionych gatunków rodzimych.

Szczegółowe informacje o kongresie i programie zamieszczone są na stronie  www.zootechkongres.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here