23 – 25 czerwca – V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w Gliwicach      

968

Za dwa dni polscy inżynierowie i technicy z całego świata spotkają się na Politechnice Śląskiej, by omówić najważniejsze, globalne potrzeby społeczne i cywilizacyjne oraz zaprezentować badania, które realizują w ośrodkach naukowych, w których pracują za granicą. W tym roku motywem przewodnim V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jest szeroko rozumiana działalność inżynierów na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a samo wydarzenie odbywa się pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety”.

Wymiana wiedzy i doświadczeń polskich inżynierów, którzy mieszkają, pracują i odnoszą sukcesy poza granicami Polski ma szczególne znaczenie dla integracji środowiska. Organizowane w kraju co trzy lata zjazdy inżynierskie są wyjątkową okazją do debat o nowych wyzwaniach, które stoją przed twórcami techniki w globalnym świecie. Tradycyjnie już V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) łączony jest z XXVII Kongresem Techników Polskich (KTP).

Od pierwszego Zjazdu Techników Polskich w 1882 r. w Krakowie, mija  właśnie 140 lat.  Przez kolejne pokolenia środowisko techniczne organizowało się w stowarzyszenia, towarzystwa naukowe i techniczne, aby wspólnie  ustalać, co twórcy techniki mogą oferować Polsce, a z czasem co polscy technicy i inżynierowie mogą zaproponować Europie i światu.

 – Takie merytoryczne  rozmowy i możliwość nawiązywania pożytecznych kontaktów znalazły uznanie nie tylko wśród krajowych i polonijnych członków organizacji inżynierskich, ale także w środowisku uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców z inżynierskim rodowodem – podkreśla Ewa Mańkiewicz – Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  – Dlatego w organizację kolejnych  Kongresów Polskich oraz Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich włączyły się również Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce. Tak jest i w tym jubileuszowym,2022 roku, gdy organizujemy XXVII KTP wraz z V SZIP.

Tegoroczne wydarzenia odbywają się w trudnych czasach, po 2 latach pandemii COVID-19, gdy trwa agresja Rosji w Ukrainie, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo światowe, kondycję ekonomiczną wszystkich państw oraz zagrożenie głodem w wielu państwach. – Do tych problemów dochodzą również coraz groźniejsze dla nas i naszej planety zmiany klimatyczne, kryzysy energetyczne i surowcowe – kontynuuje prezes FSNT-NOT. –  Ich rozwiązanie w dużym stopniu zależy od ludzi nauki i techniki i niestety decydentów, którzy często nie umieją (a może nie chcą?!) skorzystać z oferty specjalistów-inżynierów. Jednak nie zwalnia to tych ostatnich od odpowiedzialności za losy Ziemi i jej mieszkańców. I dlatego  odbywający się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP V SZIP i XXVII KTP ma przesłanie „Inżynierowie dla zdrowej planety”.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym rektorzy uczelni technicznych, naukowcy, przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy, w tym polonijni inżynierowie m.in.: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Austrii

O godzinie 9.30 przez rozpoczęciem obrad w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, (ul. Konarskiego 18B), odbędzie się briefing prasowy inaugurujący V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich https://www.szip.org.pl/  z udziałem:

Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przedstawicieli FSNT-NOT, prof. Andrzeja Nowaka, prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Janusza Ptaka, sekretarza generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń N-T, prof. Piotra Moncarza ze Stanford University oraz dr Małgorzaty Włodarczyk-Biegun, z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.

Po briefingu rozpoczną się obrady

Wykłady inauguracyjne poświęcone  będą związkom medycyny z techniką  oraz technologii biodruku 3D, która wykorzystuje materiały zawierające żywe komórki do budowy złożonych, trójwymiarowych struktur. W przyszłości biodruk 3D pozwoli na tworzenie funkcjonalnych organów możliwych do stosowania w procedurach medycznych oraz na zastąpienie zwierząt w badaniach klinicznych. Pierwszy wykład, na temat „Medycyna i technika – trwałe małżeństwo z rozsądku” wygłosi prof. Aleksander Sieroń, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Drugi, pt. „Biodruk 3D – nadzieje i wyzwania” dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.

Kluczowe zagadnienia na których będą się koncentrować uczestnicy w dyskusjach panelowych obejmują wyzwania jakie stoją przez twórcami techniki i technologii w obliczu rewolucji cywilizacyjnych, związanych z powszechną cyfryzacją, przemianami Industry 4.0, sztuczną inteligencją, zagrożeniami energetycznymi, klimatycznymi oraz surowcowymi.

Uczeni i eksperci z kraju i zagranicy, będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: określenia roli inżynierów w świecie po pandemii COVID-19, znaczenia spersonalizowanej medycyny w leczeniu pacjentów, obaw o  zdetronizowanie człowieka przez sztuczną inteligencję oraz konieczności  wzmocnienia  cyberbezpieczeństwa. Paneliści wyjaśnią dlaczego społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej, co szkodzi ludziom i planecie i  jakie są prognozy w najbliższej perspektywie na jej ratowanie oraz jaka przyszłość czeka świat w energetyce i transporcie.

Głównymi organizatorami obu imprez są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Śląska, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń  Naukowo-Technicznych oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Współorganizatorami są: Gliwicka oraz Katowicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, oraz Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Warszawska.  Partnerzy merytoryczni to: Akademia Inżynierska w Polsce i Rada Główna Instytutów Badawczych.

Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na tej stronie  www.szip.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here