25 mln zł dla UKSW na wzmacnianie działań w obszarze badań i wdrożeń

1125

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek przekazał 8 lipca, rektorowi UKSW, ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu, symboliczny czek na 25 mln zł z przeznaczeniem na kolejne działania innowacyjne. Resort docenił imponujący wkład uczelni w rozwój  silnego zaplecza badawczo-wdrożeniowego w zakresie cyfrowej nauki i technologii oraz nowatorskie metody interdyscyplinarnego kształcenia w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i medycznych. Działania te w ciągu ostatnich kilku lat  odmieniły zupełnie wizerunek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

– UKSW  należy do uczelni o najwyższej dynamice rozwoju w ciągu ostatnich kilku lat i wyróżnia się poziomem kształcenia studentów w dziedzinach ważnych społecznie i gospodarczo  – podkreślał minister Wojciech Murdzek.  – Dotacja w wysokości 25 mln zł pozwoli jeszcze wzmocnić kreatywne działania w obszarze prowadzonych tu badan i wdrożeń w zakresie cyfrowej nauki i technologii.  

Minister przypomniał, że w ubiegłym roku polskie uczelnie otrzymały łącznie 3 mld zł w obligacjach, a w  tym roku jest to ponad miliard. Pieniądze z wykupu obligacji mogą być przeznaczone na inwestycje lub na spłatę kredytów inwestycyjnych. To kolejne finansowe wsparcie, jakie trafiło do uczelni w związku z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki, reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zainicjowanej i przeprowadzonej przez wicepremiera Jarosława Gowina.

– Obligacje zapewniają uczelniom bardzo korzystną sytuację. Właściciele decydują kiedy, na co  i w jakim zakresie wykorzystają te środki.  Pozwala to na  bardziej elastycznie decydowanie o procesach inwestycyjnych. To nie są pieniądze, które wygasają z końcem roku, jeśli nie zostaną w tym czasie zagospodarowane.  Można spokojnie tworzyć plany i prognozować ich wydatkowanie zgodne z najbardziej racjonalnymi potrzebami uczelni – podsumował minister.

Utworzony na UKSW profil medyczny oraz cyfrowej nauki i technologii znakomicie wpisały się w potrzeby współczesnego świata. Te dwie dyscypliny są obecnie fundamentalne  w walce z pandemią i nową formą komunikowania się online.  – Konsekwentnie inwestujemy w te obszary, bardzo ważne dla dzisiejszej  gospodarki i życia społecznego. Technologie cyfrowe i medycyna są dziedzinami priorytetowymi we współczesnym świecie. Dużo udało nam się zrobić, myśląc perspektywicznie  o przyszłości nauki i jej roli  Angażujemy w te działania duże środki,  budując bardzo nowoczesne centra badawczo-wdrożeniowe. Takie zaplecze przyciąga do nas ludzi o wspaniałych kompetencjach. Bardzo się cieszę, że resort docenił nasze wysiłki i kreatywność kadry dydaktyczno-naukowej, która przyczyniła się do tego sukcesu – powiedział ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Przekazane UKSW przez resort 25 mln zł  pozwoli utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju uczelni i wzmocnić działania w obszarze badań i wdrożeń. Każda inicjatywa podejmowana przez władze uczelni wynika z określonych potrzeb współczesnego świata. Nauka nie może  bowiem być oderwana od rzeczywistości i działać w próżni. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here