250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych z NFOŚiGW

1278

„Klimatyczne Uzdrowiska”   tak nazywa się nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym  od 15 lipca rozpoczyna się nabór wniosków. Do rozdysponowania jest 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych chcących wzmocnić swoją odporność na skutki zmian klimatu, a przez to poprawić jakość życia mieszkańców i kuracjuszy. Wsparcie z NFOŚiGW to szansa na rozwój dla ponad 50 gmin i miejscowości ze statusem uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „Klimatyczne Uzdrowiska” jest kolejnym krokiem w staraniach o poprawę klimatu i stanu środowiska w Polsce. Główny cel tego przedsięwzięcia to upowszechnienie w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą uchronić kurorty przed następstwami zmian klimatu. Inwestycje wsparte finansowo przez NFOŚiGW mają doprowadzić na terenie uzdrowisk do poprawy jakości powietrza i wzrostu efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju zieleńców i parków, rozbudowy „zielono-niebieskiej” infrastruktury, w tym systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, a także budowy i modernizacji ujęć wód i sieci wodociągowych dla poprawy zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

–  Czyste powietrze, woda, zdrowa żywność, możliwość życia w symbiozie z otaczającą nas naturą to marzenia ponad jakimikolwiek podziałami –  powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka, podczas spotkania (17 maja br.) z samorządowcami w Szczawnie-Zdroju. Szef resortu zaznaczył wówczas, że taki właśnie cel przyświecał pracom nad nowym programem przygotowanym wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski zauważył, że w miejscowościach uzdrowiskowych systemy cieplne stosowane w często wiekowych, ale atrakcyjnych architektonicznie budynkach użyteczności publicznej nadal oparte są na paliwach kopalnych.  – Dla dobra nas wszystkich, dla zdrowia i dla klimatu trzeba to zmienić, a rola inwestycji publicznych prowadzonych wspólnie z samorządami jest w takich przedsięwzięciach kluczowa – podkreślił szef NFOŚiGW.

Program „Klimatyczne Uzdrowiska”, który wpisuje się w Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, składa się z dwóch części: 1) Adaptacja do zmian klimatu oraz 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Jego budżet wynosi 250 mln zł, a rozpoczęty właśnie nabór wniosków będzie ciągły i potrwa do roku 2024 lub do wyczerpania środków. Wnioski o dofinansowanie (w formie dotacji i pożyczek) można przedstawiać od dzisiaj (15 lipca 2021 r.) do 29 marca 2024 r. Dokumenty należy składać do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). 

Beneficjantami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i są powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here