29 listopada – konferencja PIE o efektywności energetycznej w Katowicach

268

Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w aktualnej sytuacji na rynku energii. Problematyce tej poświęcona jest konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii  we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Instytutem Technologii Paliw i Energii, która rozpoczyna się o godzinie 10.00  w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach.

Jej celem jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii oraz przedstawienie proponowanych rozwiązań i działań jakie należy podjąć w myśl zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie. Konferencja skierowana jest do samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej czy energooszczędności i podjęcia tematyki konferencji Polskiej Izby Ekologii. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów, pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż dodatkowe koszty, związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. Ponadto służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści – np. w poprawie zdrowia publicznego i ograniczenia wydatków zdrowotnych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

W aktualnej sytuacji na rynku paliw i energii działania w tym obszarze nabierają dodatkowego znaczenia. Zaoszczędzona energia będzie stanowić wypełnienie luki w aktualnej/trudnej sytuacji na rynku nośników energii. Głównym źródłem są: technologie energooszczędne, ocieplanie budynków i budowa domów pasywnych, wspólne użytkowanie samochodów itp.

Druga część konferencji pokazująca badaną (finansowaną przez NCBiR) perspektywiczną ścieżkę udziału górnictwa w transformacji energetycznej jest podporządkowana tezie, że  bezpieczeństwo energetyczne i rozwój zrównoważony polskiej gospodarki, w perspektywie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, wymaga implementacji rozwiązań hybrydowych.

Więcej informacji o konferencji i jej  programie  na stronie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here