332 mln zł dla spółki Elemental Holding

602

Zarząd Elemental Holding poinformował, że jego spółka zależna Elemental Strategic Metals zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu dotyczącego recyklingu baterii litowo-jonowych. Kwota dofinansowania może sięgnąć 332 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, dofinansowanie dla Elemental Strategic Metals przyznano w ramach konkursu 8/1.1.1/2020 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z umową, ESM otrzyma dofinansowanie projektu w kwocie maksymalnie do 332 mln zł, przy maksymalnych kosztach realizacji projektu w kwocie prawie 384 mln zł” – czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka informowała, że przedmiotem projektu jest “Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r. W grudniu 2020 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie z obrotu na GPW.

Spółki należące do Grupy ELEMENTAL prowadzą działalność w ramach czterech linii biznesowych: recycling zużytych katalizatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyclingu obwodów drukowanych i złomu metali nieżelaznych.

Spółki wchodzące w skład Grupy ELEMENTAL mają siedziby w krajach Unii Europejskiej, Turcji i UAE. Rynki zakupu materiałów do recyklingu i sprzedaży produktów mają zasięg globalny.

W Grupie ELEMENTAL Emitent pełni rolę spółki holdingowej, koordynującej funkcjonowanie spółek zależnych. Elemental Holding S.A. jest odpowiedzialna za strategię Grupy oraz prowadzi działania zmierzające do optymalizacji procesów operacyjnych, między innymi poprzez koordynację: procesów pozyskania odpadów, sprzedaży do hut i rafinerii, polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami oraz prowadzenia procesów zaopatrzenia materiałowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here