4 marca – Światowy Dzień Inżyniera

778

Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata – pod takim hasłem  będzie obchodzony w tym roku Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju, nazywany Światowym Dniem Inżyniera. Uchwalono go w listopadzie 2019 r. podczas światowego kongresu World Federation of Engineering Organizations (WFEO) w Melbourne, zorganizowanego wspólnie z UNESCO, które patronuje temu wydarzeniu.  

Centralne uroczystości święta poświęconego twórcom techniki odbędą się w Paryżu 4 marca, a krajowe 3 marca w Warszawskim Domu Technika NOT od godziny 11.00. Głównym organizatorem i patronem wydarzenia jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Podczas tej uroczystości zostaną też wręczone tytuły: Diamentowy, Złoty, Srebrny Inżynier oraz Wyróżnienia, uzyskane w XXIX edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera. W plebiscycie tym przyznawany jest także tytuł Honorowego Złotego Inżyniera, osobom, które mając dyplom inżyniera lub technika, odniosły wybitne sukcesy w innych dziedzinach.

– Ranga tego tytułu w środowisku technicznym, który promuje wybitnych twórców techniki,  jest bardzo duża, dlatego połączyliśmy tę uroczystość z obchodami Światowego Dnia Inżyniera – informuje Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes  Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. – Dzięki temu, wzmacniamy dodatkowo przekaz kierowany do społeczeństwa o dokonaniach twórców techniki, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwoju cywilizacyjnym a nawet kulturowym. Decydują o postępie technologicznym, społecznym i gospodarczym we wszystkich dziedzinach. Współczesny świat potrzebuje coraz bardziej nowoczesnej myśli inżynieryjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju – nieszkodzenia planecie i życiu na niej. Nie zapominamy jednocześnie o poprawie standardu życia, zdrowia mieszkańców i bezpieczeństwa w tym ekologicznego.

Motto tegorocznych obchodów Światowego Dnia Inżyniera – Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata, doskonale wpisuje się w działania FSNT-NOT. Ten prężny świat w naszym rozumieniu ma służyć ludzkości i Ziemi, zapewniając nam bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie najważniejszych problemów lokalnych i globalnych dla dobra wspólnego, dodaje prezes Federacji.

Korzyści i zagrożenia

Technika zmieniła współczesny świat, ułatwiając ludziom codzienne życie, możliwości komunikacyjne, szybkość przemieszczania się, dostęp do dóbr kultury, usług medycznych i nowoczesnych terapii itp.  – Chyba nie przesadzę jeśli powiem, że we współczesnej medycynie o sukcesie w diagnozowaniu i terapii decydują w dużej mierze osiągniecia fizyki, chemii i techniki. Co nie oznacza, iż pomijamy wiedzę medyczną i zdobycze innych dziecin np. biotechnologii czy genetyki  – zauważa Ewa Mańkiewicz-Cudny. – Lekarze korzystają z zaawansowanych technologicznie urządzeń, ale inżynierowie muszą współpracować z medykami i pogłębiać swoją wiedzę medyczną, aby wiedzieli co mają diagnozować i w czym wspierać leczenie. Musza wiedzieć w jakim kierunku prowadzić badania i co w ich rezultacie konstruować i rejestrować.  

Technika przyniosła ludzkości wiele korzyści, ale wywołała też szereg niepokojących zjawisk. Żyjemy w świecie nasilających się zagrożeń militarnych, klimatycznych, ekologicznych, zdrowotnych, egzystencjalnych, cybernetycznych i wielu innych. Od twórców techniki zależy jak sobie z tymi kryzysami poradzimy. Obchody Światowego Dnia Inżyniera są okazją nie tylko do prezentowania dorobku twórców techniki, ale  ostrzegania przed takim niebezpieczeństwem. Znajduje to odzwierciedlenie w corocznych programach tych uroczystości.

Partnerska współpraca

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współdziałaniu z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Akademią Inżynierską w Polsce, obchodzi to święto już po raz czwarty. Partnerem FSNT-NOT w 2020 r., podczas pierwszych obchodów tego święta  była Politechnika Poznańska. Zainaugurowano je w Poznaniu pod hasłem „Zrównoważonego rozwoju”. W uroczystości uczestniczyło wielu rektorów i reprezentantów polskich politechnik i stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawicieli resortu nauki i władz wojewódzkich. Dyskusja poświęcona była m.in. perspektywom rozwoju sztucznej inteligencji. Przypomniano  też wkład polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji.

Wybuch pandemii spowodował, że w 2021 r. organizatorzy wspólnie z Politechniką Śląską, przeprowadzili obchody pod hasłem „Zdrowa planeta”  w formule on-line. Podobnie było w 2022 r., ponieważ nadal obowiązywały ograniczenia wynikające z pandemii. -wspomina prezes Federacji.

Ubiegłoroczne święto, którego współgospodarzem była Politechnika Warszawska przebiegało pod hasłem  „Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”. Wśród wielu poruszanych zagadnień, dotyczących wkładu inżynierów w rozwój nauki, medycyny, cyfryzacji, przemysłu 4.0, transformacji energetycznej, mówiono także o perspektywach kształcenia inżynierów dla przyszłości.

– Jest to niezwykle ważny problem, bo dzisiaj na politechnikach przygotowuje się absolwentów do zawodów, których jeszcze nie znamy i rozwiązywania problemów których też jeszcze nie znamy – zauważa Ewa Mańkiewicz-Cudny. – Musimy im dać takie podstawy, żeby każdy przyszły inżynier umiał już we własnym zakresie uzupełniać na bieżąco swoją wiedzę i nadążać za zmianami technologicznymi i cywilizacyjnymi, które dokonują  się w zawrotnym tempie.

Tegoroczne obchody

Połączenie Światowego Dnia Inżyniera z podsumowaniem XXIX edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera nadaje uroczystości charakter wyjątkowy. Obchody odbędą się, w siedzibie FSNT-NOT, w Warszawskim Domu Technika, który powstał 118 lat temu i cały czas służy upowszechnianiu wiedzy i działalności  inżynierskiej.

Zainaugurują je dwa wykłady wygłoszone przez wybitnych specjalistów z Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej – jeden  na temat wkładu polskich twórców techniki w zrównoważony rozwój a drugi dotyczący przyszłości polskiej energetyki: atom, OZE, wodór czy inne rozwiązania.

W dalszej części uroczystości zostaną wygłoszone wykłady poświęcone zagadnieniom  sztucznej inteligencji oraz osiągnięciom polskiej kosmonautyki, a także prezentacje dokonań studenckich kół naukowych wybranych uczelni technicznych.

Polskie obchody Światowego Dnia Inżyniera 3 marca 2023 r. będą transmitowane na żywo na kale TV NOT (https://www.youtube.com/@TV_NOT) od godz. 11.00. Światowe obchody Dani Inżyniera będą transmitowane 4 marca 2023 r. na stronie https://worldengineeringday.net/live/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here