4 marca – Światowy Dzień Inżyniera

1510

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera. Święto ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT poparła tę inicjatywę i aktywnie włączyła się w program obchodów. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do wyboru zawodu inżyniera.

Światowy Dzień Inżyniera będzie obchodzony corocznie począwszy od4 marca 2020 r. WFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Ta propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie tegorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne ok. cztery tysiące uczestników. Polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych.

FSNT-NOT poparło inicjatywę WFEO, wyrażając jednocześnie deklarację czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Inżyniera. Uważamy, że polskie środowisko inżynierskie, uczelniane, instytutów badawczych oraz biznesowe powinno aktywnie włączyć się w organizację święta twórców techniki, promując ich dzieła oraz organizując wiele wydarzeń. WFEO otrzymało również kilkadziesiąt listów wsparcia od największych międzynarodowych i krajowych instytucji oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie.

Obchody Światowego Dnia Inżynierii to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto będzie okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii dla zrównoważonego rozwoju, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Tegoroczny 4 marca będzie obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development). Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju oraz platforma do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej www.worldengineeringday.net

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here