1264

Pacjenci i środowiska medyczne – w trosce o wyższą jakość ochrony zdrowia

Ekspertyza, empatia i ewolucja to kluczowe przesłania III Międzynarodowego Kongresu Patient  Empowerment, organizowanego przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej. O systemowych rozwiązaniach dotyczących poprawy opieki zdrowotnej, debatować będę 24-25 kwietnia w Warszawie, przedstawiciele administracji publicznej, środowisk medycznych i naukowych.  Głos pacjenta, jak również okazane mu zrozumienie stanowią kluczowy czynnik w trudnym procesie podwyższania jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce. Kongres został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

– To dla nich tworzy się i modyfikuje wszystkie rozwiązania w szpitalach czy przychodniach, dlatego trzeba stale prowadzić z ich środowiskiem dialog, a wyciągnięte na jego podstawie wnioski traktować jako najważniejsze wskazówki przy planowanych działaniach systemowych. Rozmowa z pacjentami pozwala także na coraz lepsze zrozumienie ich potrzeb, najistotniejszych przy udoskonalaniu całego lecznictwa w Polsce – mówi Kalina Gierblińska z Fundacji Instytutu Komunikacji Zdrowotnej.

Celem kongresu jest wypracowanie definicji „patient empowerment”. Ma być ona spójna z potrzebami wszystkich środowisk zaangażowanych w wielowątkowy obszar ochrony zdrowia w Polsce. Ich reprezentanci wezmą udział w kilkunastu sesjach tematycznych Kongresu, ujętych w 3 bloki:

  • Pacjent jako lider strategii zdrowia, podczas którego uczestnicy będą się starali znaleźć odpowiedzi na pytania m.in., jak podnosić skuteczność działań organizacji pacjenckich, jakie są społeczne i ekonomiczne konsekwencje źle zarządzanych chorób przewlekłych czy roli prawi obowiązków pacjenta w relacji do możliwości całego systemu.
  • Zdrowie terytorialne, w którym paneliści dyskutować będą m.in. o roli samorządu w polskim systemie ochrony zdrowia i edukacji pacjenta.
  • Rozmowy pacjenckie przy okrągłych stołach. Tu uczestnicy skoncentrują się głównie na zagadnieniach relacji lekarz – pacjent: „od choroby do człowieka” i tworzenia procesów HTA (Oceny Technologii Medycznych) w konfrontacji z doświadczeniami organizacji pacjenckich.

Zamierzeniem organizatorów jest, by Kongres stał się swoistym impulsem do nawiązania rozmów, a także współpracy przez organizacje pacjenckie, specjalistów od medycyny klinicznej, naukowców i reprezentantów instytucji i urzędów odpowiedzialnych za jakość ochrony zdrowia w Polsce. W imprezie wezmą też udział goście z zagranicy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi np. relacji pacjent – system ochrony zdrowia w innych krajach.

Dyskusje będą odbywały się w Centrum Konferencyjnym Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dla zainteresowanych organizator przygotowuje także tzw. „korytarz ekspercki”, w którym uczestnicy konferencji będą mogli porozmawiać ze specjalistami wielu dziedzin zdrowotnych, m.in. z dietetykiem, trenerem zdrowia, psychoonkologiem czy wykonać badanie spirometryczne.

Wśród stoisk eksperckich znajdą się punkty informacyjne Rzecznika Praw Pacjenta i wielu fundacji, które na co dzień wspierają pacjentów i ich rodziny. Pojawi się także stoisko Wydawnictwa Agora i to właśnie tam będzie można kupić „Parkinson- poradnik dla pacjentów i ich bliskich”. Autorką książki jest redaktor Iwona Schymalla. W czasie kongresu będzie można zdobyć autograf autorki. Z kolei przed budynkiem Centrum Konferencyjnego Kopernik pierwszego dnia kongresu będzie można skorzystać z mammobusa i wykonać badanie profilaktyczne piersi.

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment uzyskał również patronat Rzecznika Praw Pacjenta, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Unii Onkologii, Federacji Pacjentów Polskich, Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, International Alliance of Patients’ Organizations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej i Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu.

Szczegółowe informacje dotyczące III Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment dostępne są na stronie www.komunikacjazdrowotna.org.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here