1806

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

W bogatym programie obchodów 100-lecia Stowarzyszenie Elektryków Polskich przewidziano wiele wydarzeń. Z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się w siedzibie resortu inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów.  Już wkrótce,  2 i 3 kwietnia odbędzie się w Warszawie III Kongres Elektryki Polskiej pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie” 

Podczas sesji plenarnych i sekcji tematycznych zostanie przedyskutowane szerokie spektrum nowoczesnej elektryki – elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym nowe technologie w przemyśle. Prace Kongresu przebiegać będą w obszarach:

  • przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka,
  • inżynieria elektryczna w transporcie,
  • elektronika, telekomunikacja i informatyka,
  • kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie,
  • historia elektryki i Stowarzyszenia.

Zbiorowe zdjęcie Komitetu Honorowego

O Kongresie więcej na stronie: http://3kep.sep.com.pl/program.php

Uroczystości główne odbędą się w 6-7 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprzedzi je Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Następnie, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, odbędą się obrady Jubileuszowego XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, zwołanego z okazji 100-lecia Stowarzyszenia. W programie Zjazdu, na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej, zostanie odsłonięty pomnik – ławeczka pierwszego prezesa SEP, prof. Mieczysława Pożaryskiego.

We wrześniu (26-28.09.2019) odbędą się uroczystości jubileuszowe we Lwowie, mieście w którym zrodziła się polska elektrotechnika. W programie tych obchodów zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Lwowskiego i Wołyńskiego. Planuje się odsłonięcie tablicy pamiątkowej w języku polskim i ukraińskim na Politechnice Lwowskiej oraz w siedzibie Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

Na Politechnice Lwowskiej odbędzie się także Seminarium naukowe pt. „Początki rozwoju elektryki i SEP we Lwowie oraz kierunki współpracy elektryków polskich i ukraińskich”

W październiku uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia SEP przeniosą się do Wilna (18-19.10.2019), gdzie również zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Wileńskiego. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Seminarium naukowe „Rozwój elektryki i SEP w Wilnie oraz propozycje współpracy elektryków polskich i litewskich”.

Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest koleżeńska integracja środowiska elektryków wszystkich branż i specjalności … Program obchodów tak znakomitej rocznicy obejmuje także bal z okazji 100-lecia SEP na Politechnice Warszawskiej w listopadzie.

Obchody jubileuszu zakończą się podczas spotkania świąteczno-noworocznego w grudniu.

Po prezentacji programu obchodów 100-lecia odbyła się merytoryczna dyskusja, w której poruszano sprawy tak jubileuszu, jak – a w zasadzie przede wszystkim – programu III Kongresu Elektryki Polskiej. Wskazywano i podkreślano konieczność wyeksponowania podczas jego obrad niektórych tematów, takich jak pozyskiwanie młodzieży i kształcenie elektryków, etos inżyniera – elektryka, a także niektórych problemów ściśle branżowych oraz ustosunkowanie się do bogatego dorobku II Kongresu, który odbył się w 2016 r. i pozostawił Raport „Energia elektryczna dla pokoleń”.

Na zakończenie prezes P. Szymczak podziękował Ministrowi K. Tchórzewskiemu za przyjęcie godności Przewodniczącego Komitetu Honorowemu Obchodów 100-lecia SEP i prosił wiceministra T. Skobla o przekazanie Ministrowi informacji o spotkaniu. Podziękował także zabierającym głos za wypowiedzi oraz zgłoszone propozycje i wnioski.

Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie członków Komitetu Honorowego.

Opracował: Janusz M. Kowalski, rzecznik III KEP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here