47. Zjazd Fizyków Polskich w Bydgoszczy

1113

Starty sond stratosferycznych czy wykład noblisty to elementy 47. Zjazdu Fizyków Polskich, który rozpoczyna się w Bydgoszczy. Pierwszym jego akcentem będzie wystawa plakatów o światowego formatu postaciach nauki z Bydgoszczy i regionu, dostępna dla chętnych już od 17 września. Zjazd Fizyków Polskich nad Brdą potrwa od 19 do 23 września.

– Oficjalnie Zjazd otworzymy w poniedziałek 20 września. W uroczystościach weźmie udział prof. Frank Wilczek, noblista z polskimi korzeniami, który online wygłosi wykład o kryształach czasu. Niestety, z uwagi na ciągle niepewną sytuację pandemiczną z bezpośredniej obecności nad Brdą musiało zrezygnować wielu znanych fizyków, którzy wcześniej deklarowali chęć przyjazdu. Niemniej będziemy mieli przyjemność gościć między innymi prof. Luca Bergé, przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Fizycznego – mówi prof. Adam Gadomski z Politechniki Bydgoskiej (PBŚ), przewodniczący Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, cytowany w prasowym komunikacie.

Niedzielę, warsztatowy dzień Zjazdu poświęcony dydaktyce fizyki, otworzy unikatowe wydarzenie: start tandemowej sondy stratosferycznej z detektorami promieniowania kosmicznego udostępnionymi dzięki życzliwości Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Podobny start, tyle że sprofilowany pod kątem badań meteorologicznych, jest przewidziany w poniedziałek, w przerwie uroczystości otwarcia Zjazdu. Dwubalonowe sondy, użyte w obu lotach, będą odtwarzały konfiguracje rozwijane przez wielkich badaczy stratosfery pochodzących z Bydgoszczy.

Start misji stratosferycznej BHR-21 nastąpi w niedzielę 19 września z płyty Starego Rynku w Bydgoszczy i jest przewidziany na godz. 12:00. Będzie im towarzyszył komentarz merytoryczny dotyczący współczesnych zagadnień związanych z sondowaniami atmosfery oraz aspektów historycznych z naciskiem na zapomniany wkład bydgoskich pionierów penetracji przestworzy. Przewidywane są także rozmowy z członkami zespołu konstruującego sondy i naukowcami. Kapsułę sondy służącą pomiarom powietrza i obrazowaniu powierzchni Ziemi wykonała młodzież z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, a przy montażu obu sond pomagali uczniowie bydgoskiej Szkoły Podstawowej Centrum Edukacji Montessori. Poniedziałkowy start misji stratosferycznej BHAI-21 odbędzie się około 11:45. Również to wydarzenie będzie poprzedzone dwugodzinnymi przygotowaniami uzupełnionymi o komentarz merytoryczny. Sonda BHAI-21 wzniesie się w powietrze z tarasu przy Młynach Rothera na Wyspie Młyńskiej.

Ze strony bydgoskich uczelni równoprawnymi współorganizatorami Zjazdu są Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CM UMK). W imieniu Polskiego Towarzystwa Fizycznego nad całością przedsięwzięcia czuwa Oddział Bydgoski PTF.

Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało zawiązane 11 kwietnia 1920 roku na Politechnice Warszawskiej, przy udziale delegatów z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Poznania; oddział w Bydgoszczy powstał pół ponad wieku później. PTF zajmuje się upowszechnianiem fizyki i nauk pokrewnych, podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie, wspieraniem rozwoju fizyki w kraju oraz rozwijaniem więzi między fizykami zatrudnionymi w nauce, oświacie i różnych gałęziach gospodarki.

PAP – Nauka w Polsce