Komisja Europejska proponuje 55 proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku

1044

Komisja Europejska opublikowała nową propozycję celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., aby zwiększyć poziom ograniczenia z obecnych 40 proc. do 55 proc. Wniosek ten będzie wymagał negocjacji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, zanim stanie się aktem prawnym. Odpowiedzialna za to zagadnienie komisja w Parlamencie Europejskim zajęła już stanowisko w sprawie 60 proc. redukcji emisji w ramach dyskusji nad prawem klimatycznym do 2050 r., podczas gdy Rada państw członkowskich nie zajęła jeszcze stanowiska.

Cel ograniczenia emisji CO2 jest częścią szerszego dokumentu, zwanego planem klimatycznym, przedstawiającym niektóre z inicjatyw, które Komisja Europejska podejmie w najbliższych miesiącach.
Wśród kilku istotnych punktów dotyczących branży instalacyjno- grzewczej zawartych w zamierzeniach klimatycznych Komisji  jest plan, który przewiduje przestawianie instalacji grzewczych w modernizowanych budynkach z paliw kopalnych na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. Wiąże się to z poprawą termoizaolacji  w obiektach i upowszechnianiem najbardziej efektywnych energetycznie produktów i urządzeń oraz wprowadzeniem inteligentnych systemów zarządzania energią. Przewidziane jest  wprowadzenie instrumentów finansowych i wspieranie szkoleń w  tym zakresie .

 Komisja zmierza w kierunku włączenia budynków do EU ETS (system handlu uprawnieniami do emisji CO2), chociaż pozostawia też możliwość wprowadzania innych opcji legislacyjnych.  W planie wspomina się o przekazywaniu dochodów z ETS gospodarstwom domowym o niskich dochodach w celu stymulowania do przestawiania się na technologie niskoemisyjne, także w takich gospodarstwach domowych. Wykorzystanie dochodów z ETS na renowację budynków przez mieszkańców o  niskich dochodach będzie jeszcze negocjowane.

Charakter i poziom dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych, zawartego w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, może być również poddany ponownej ocenie.  Większość oszczędności energii potrzebnych do osiągnięcia celu musiałaby pochodzić z zarządzania budynkami. W związku z tym Komisja określi każdą potrzebę ukierunkowanej zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

W Parlamencie Europejskim na posiedzeniu plenarnym 5-8 października  odbędzie się głosowanie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku i prawa klimatycznego na 2050 rok.

Oczekuje się, że w połowie października 2020 r. Komisja Europejska opublikuje program fala renowacji budynków (the Renovation Wave for buildings). Warto przypomnieć, że w grudniu 2019 r. Komisja Europejska wyznaczyła strategiczny kierunek dekarbonizacji gospodarki europejskiej do 2050 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W programie  Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) ogłoszono, że w 2030 roku cel dekarbonizacji – obniżenia emisji CO2 zostanie zwiększony z obecnych 40 procent.

Opracowanie na podstawie materiałów z EHI i Komisji Europejskiej:  Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here