85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną

1880

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowano na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Takich wniosków na liście trzynastu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (III konkurs z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu) jest aż sześć. To zadania wpisujące się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Modernizacja sieci ciepłowniczych (wraz z ich wyposażeniem) odbędzie się na terenie takich miast (średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze), jak: Działdowo i Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Krosno i Mielec (woj. podkarpackie) oraz Koło (woj. wielkopolskie). Łączna wartość tych przedsięwzięć wyniesie  ok. 50 mln zł przy unijnym wsparciu na poziomie prawie 30 mln zł.

Listę projektów ocienionych pozytywnie w procedurze konkursowej z działania 1.5 uzupełniają trzy inne miejskie inwestycje dotyczące efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Będą to: modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie), budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (woj. łódzkie) oraz likwidacja węzłów grupowych w Suwałkach (woj. podlaskie). Koszt wymienionych zadań to 60,9 mln zł, uwzględniający unijne dotacje w wysokości 37,3 mln zł.

Działania z zakresu efektywności energetycznej czekają także na mieszkańców województw: świętokrzyskiego i pomorskiego. W pierwszym przypadku odbędzie się modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie oraz budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój w celu likwidacji indywidualnych kotłowni. Zaś w drugim województwie realizowane będą inwestycje dotyczące dwóch projektów na obszarze Gdańska. Chodzi o rozbudowę sieci ciepłowniczej celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych, a ponadto – modernizację newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki. Suma kosztów całkowitych tych czterech przedsięwzięć powinna zamknąć się kwotą ponad  49 mln zł, a dofinansowanie – przekroczy 18 mln zł.

W efekcie realizacji wymienionych (trzynastu) inwestycji zostanie wybudowane lub zmodernizowane niespełna 70 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowanych lub zmodernizowanych 400 węzłów cieplnych. Rezultatem bezpośrednim będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ok. 224 tys. GJ, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 22,8 tys. ton oraz roczna redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych o 38,5 tony.

Trzeci nabór z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu prowadzony był od 30 października do 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie. Narodowy Fundusz podpisze z beneficjentami umowy o unijne dofinansowanie do końca października 2018 r.

Źródło: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here