90 mln zł dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1724

Obligacjach Skarbu Państwa o wartości 90 mln zł przyznane uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwią rozwój nowoczesnej infrastruktury na kampusie uniwersytetu. Symboliczny czek wiceminister dr Anna Budzanowska wręczyła rektorowi i rektorowi – elektowi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, obchodzącego w tym roku 95 lecie działalności.  

– Jest mi niezwykle miło, że w roku jubileuszowym spełniliśmy daną uniwersytetowi obietnice, że będziemy go wspierać. Spośród trzech krakowskich uczelni, które otrzymają od ministerstwa to zwiększenie finansowania – UEK jest pierwszą, w której mieliśmy okazję się spotkać – podkreśliła dr Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Na konferencji obecny był były minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który zainaugurował rozmowy z uczelnią o dodatkowym wsparciu. – Dla mnie jest to bardzo radosny moment, będący zwieńczeniem  długich rozmów z udziałem rektora uczelni, prof. Andrzeja Chochóła oraz rektora elekta – prof. Stanisława Mazura.  Bardzo cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i determinacji minister Anny Budzanowskiej udaje nam się dziś dotrzymać pewnego zobowiązania – przyznał Jarosław Gowin.

– Przez kryzys, w jakim znalazła się światowa gospodarka w czasie pandemii musimy zdecydować się na nową strategię rozwojową, która będzie opierać się na wspieraniu polskich firm, ale i szukaniu nisz, w których my – Polacy możemy być konkurencyjni wobec świata. Żeby wchodzić w te nisze musimy zdecydowanie więcej inwestować w rozwój nauki i edukację, zwłaszcza tę na szczeblu wyższym. Nie ma innej drogi jak inwestować w naukę. Jestem przekonany, że ta inwestycja przysłuży się nie tylko pracownikom uczelni i studentom, ale i całej społeczności – zadeklarował Jarosław Gowin.

Władze uczelni podkreśliły, że zwiększenie finansowania umożliwi rozwój nowoczesnej infrastruktury na kampusie uniwersytetu. – Dzisiejsza uroczystość zbiega się z końcem kadencji kierowania przeze mnie tą uczelnią. Kierowanie uczelnią nie należy do łatwych zadań. Są momenty bardzo trudne, ale i momenty przyjemne. Chyba najprzyjemniejszym jest ten dzisiejszy, kiedy zbliżam się do końca kadencji, a jednocześnie ministerstwo obdarowuje nas takim prezentem. Dlatego chciałbym podziękować za to, że dostaliśmy taki duży zastrzyk pieniędzy, bo 90 mln zł daje uczelni ogromne możliwości. Mamy trudne czasy, kiedy wyhamowuje się pewne procesy, a ta sytuacja sprawia, że otrzymujemy szansę dalszego, dużego rozwoju. Mamy już zaplanowane wydatki związane z tą kwotą. Przekonywaliśmy pana premiera, że powstanie nowego budynku będzie potrzebne naszej uczelni. Będzie to budynek nowoczesny, na miarę XXI wieku. Jestem bardzo wzruszony, że ta szansa na przyszłość otwiera się dla naszej uczelni i w tym momencie za to bardzo dziękuję – podsumował prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, rektor UEK.

Następnie  głos zabrał prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, rektor elekt. – Zmiany, które podjęliśmy w naszym uniwersytecie, m.in. wdrożenie Ustawy 2.0, zostały docenione i warto było podjąć ten trud. Uniwersytety, takie jak nasz, kształtowały setki tysięcy managerów. Aby się rozwijać musimy konkurować, więc chcielibyśmy te środki wykorzystać do tego, by stworzyć nowoczesny budynek i pozwolić budować silną pozycję naszego uniwersytetu. Razem ze współpracownikami dołożymy wszelkich starań, by z okazji 100-lecia naszego uniwersytetu dać dowód temu, że ta inwestycja i to wsparcie miały sens – zaznaczył.

To nie pierwsze obligacje, które trafiły na uczelnie

MNISW przekazuje uczelniom obligacje nie po raz pierwszy.  W 2019 r. do 136 uczelni i międzynarodowego instytutu badawczego trafiły obligacje Skarbu Państwa o łącznej wartości  prawie 3 mld zł. Środki z wykupu obligacji skarbowych uczelnie będą mogły przeznaczyć wyłącznie na realizację potrzeb inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych. Będą mogły również być wykorzystane na spłatę kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte przez uczelnie na realizację tych celów. Na jesieni 2019 r. MNiSW przekazało prawie 500 mln zł dla 10 uczelni wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 11 maja 2020 r. dwie uczelnie publiczne – Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz i Narodowe Centrum Nauki otrzymały obligacje Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 390 mln zł.

Środki uzyskane ze sprzedaży lub wykupu obligacji mają wesprzeć rozwój podmiotów. Akademia Górniczo-Hutnicza wykorzysta środki na realizację inwestycji w obszarze infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej. Prowadzenie badań to cel, na który środki przeznaczy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SBŁ wykorzysta środki m.in. na poprawę efektywności badań B+R oraz budowę unikatowej infrastruktury badawczej, a Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań podstawowych.

Obligacje skarbowe  – co to takiego?

Dłużne papiery wartościowe emitowane są przez Skarb Państwa, aby pokryć potrzeby pożyczkowe państwa. Obligacje skarbowe są jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych. Dłużnikiem jest bowiem Skarb Państwa. Nie ma więc ryzyka, że emitent będzie niewypłacalny. (MNiSW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here