90 mln zł na projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa

1500

Struktura bezpieczeństwa sieci 5G, ochrona użytkowników urządzeń internetu rzeczy, wczesna detekcja i unieszkodliwianie złośliwego oprogramowania – to niektóre z 10 projektów dofinansowanych z NCBR w ramach konkursu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Projekty otrzymają od 4 do 13 milionów złotych wsparcia z NCBR. Maksymalny okres ich realizacji to 3 lata. W sumie NCBR przeznaczy na nie niemal 90 mln złotych.

W czwartym konkursie programu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Po dokonaniu wnikliwej oceny eksperckiej, 10 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania – podało w piątek NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

„Szczególnie teraz w czasie pandemii, gdy zdecydowana część życia społecznego przeniosła się do internetu, komunikacji zdalnej, pojawiają się zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Skuteczne wykrywanie i walka ze złośliwym oprogramowaniem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony użytkowników w cyberprzestrzeni, potrzebuje innowacji. Konkurs NCBR pokazał, że są w Polsce podmioty gotowe stawić czoła zagrożeniom poprzez rozwój nowoczesnych technologii – komentuje wyniki konkursu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, cytowany w komunikacie.

Z kolei dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki zauważa, że wskaźnik sukcesu w czwartym konkursie wynosi aż 66 proc. „Dlatego, mając na uwadze entuzjastyczne opinie ekspertów oceniających wnioski oraz istotę działań w nich przewidzianych, zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu na dofinansowanie – z zakładanych 70 milionów złotych na niemal 90” – wyjaśnia przyczyny zwiększenia budżetu konkursu.

Jak informuje NCBR, wśród pozytywnie ocenionych projektów część koncentruje się na rozwiązaniach dotyczących sieci 5G. Tego zagadnienia dotyczą m.in. najlepiej oceniony projekt konsorcjum z Politechniką Warszawską w roli lidera pt. „Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji”, czy projekt konsorcjum z Wojskowym Instytutem Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego jako liderem p.n. „Zaawansowanie metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom na infrastrukturę dostępową i aplikacje sieci 5G”.

Część projektów dotyczy zakresu internetu rzeczy (lider konsorcjum: Sieć Badawcza Łuksiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, projekt „Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną”), jak również zabezpieczeń przed atakami (lider konsorcjum: Timsi Sp. z o.o., projekt: uniwersalny system wczesnej detekcji i unieszkodliwiania złośliwego oprogramowania typu ransomware).

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie NCBR.Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Jego celem jest wsparcie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań tj. platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Czwarty konkurs skierowany był do konsorcjów. O dofinansowanie mogły się ubiegać konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia.

Zakres tematyczny konkursu zawierał takie zagadnienia, jak: technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa; technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności; metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here