ABM zwiększa alokację na badania w konkursie head-to-head

505

Prezes ABM zdecydował o zwiększeniu alokacji  ze 100 do ponad 300 mln zł na badania w konkursie head-to-head. Zatwierdzona została lista rankingowa w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2022/3).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem i liczbę złożonych w konkursie projektów badań klinicznych i eksperymentów badawczych dających szansę na poprawę sytuacji pacjentów w Polsce, poprzez zwiększenie dostępności nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, prezes Agencji  Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji o ponad 200 mln zł.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 27 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 328 883 813 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 11 lipca 2022 r. do 20 października 2022 r. W ramach Konkursu wpłynęło 50 wniosków o łącznej wartości projektów 572 204 048 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 49 wniosków.

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl.

Obecnie trwa II edycja konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie ABM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here