ABSL – rynek usług biznesowych

958

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) podczas trwającego ABSL Digital Forum zwraca uwagę na konieczność wprowadzania rozwiązań, które w okresie długoterminowym będą wspierały konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Jednocześnie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin potwierdza kontynuację prac nad kluczowymi programami dla wspierania i pozyskiwania inwestycji dotyczącymi paszportu inwestora strategicznego.

Pomimo wyzwań pandemii sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce cały czas się rozwija i tworzy obecnie prawie 350 000 miejsc pracy. W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10 proc. i pozostaje kluczową pod względem wielkości zatrudnienia gałęzią gospodarki w Polsce. Wzrasta również wartość eksportu w usługach wiedzochłonnych (tzw. KIBS), która na koniec 2019 roku była szacowana na prawie 20 mld USD przy udziale sektora w PKB szacowanym na około 3,5 proc.

Oczekiwania inwestorów  

Badanie zrealizowane w Europie przez E&Y potwierdza, że w ciągu trzech najbliższych lat wśród czynników mających wpływ na poziom inwestycji zagranicznych, znaczenie będą miały również działania podejmowane przez rządy z w zakresie regulacji i szeroko pojętych programów wsparcia dla biznesu i gospodarki. Biorąc pod uwagę silny trend związany ze zmianami w łańcuchu dostaw i umiejscowieniem jego wszelkich elementów w pobliżu produkcji, Polska ma znaczącą szansę na pozyskanie nowych inwestorów oraz rozszerzenie skali obecności tych, którzy już są w Polsce. 

Jacek Levernes, współzałożyciel i honorowy prezes ABSL zwraca uwagę: – Bez inwestycji powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego będzie utrudniony. Kluczowe jest utrzymanie konkurencyjności i poprawianie warunków prowadzenia działalności, w tym przede wszystkim zapewnienie stabilności
i przewidywalności tworzonego prawa. Jako sektor zwracamy uwagę, że działania pomocowe dla branż najbardziej potrzebujących są kluczowe, jednocześnie jednak trzeba zadbać o pozyskiwanie inwestycji w tym zagranicznych, dzięki którym Polska gospodarka nie ugnie się pod ciężarem wydatków. Jeśli teraz nie zaczniemy myśleć o stworzeniu dogodnych warunków w perspektywie długoterminowej, możemy mieć duży problem z pozyskaniem nowych inwestycji.

Z analiz ABSL wynika, że polski sektor usług biznesowych , tak jak i w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, paradoksalnie może skorzystać na kryzysie. Z badań zrealizowanych przez ABSL w połowie listopada br., wynika, że ponad 21 proc. ankietowanych firm od początku wybuchu pandemii przeniosło część obsługiwanych już procesów biznesowych do Polski. Jest to konsekwencją reshoringu polegającego na przeniesieniu na teren naszego kraju usług realizowanych poprzednio w innej lokalizacji i wzrostu znaczenia nearshoringu, czyli przenoszenia procesów z krajów bliskich geograficznie.

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii mówi: – Sektor usług biznesowych ma strategiczne znaczenie dla inwestycji o wysokiej wartości dodanej w Polsce i poradził sobie bardzo dobrze w ostatnich miesiącach. Aby pozostać atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, a co za tym idzie, utrzymać wpływy do budżetu państwa, istotne jest, aby wprowadzić rozwiązania  wspierające nowe inwestycje, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i miastach średnich. Wicepremier podkreśla również: – Utrzymanie ich napływu przekłada się na całą gospodarkę. W resorcie pracujemy nad doprecyzowaniem kryteriów jakościowych, co ma poprawić przejrzystość obowiązujących przepisów w zakresie przewidywalności prawa i uproszczenia procedur oraz ułatwić przedsiębiorcom działalność na terenie Polski. Jest to tym bardziej istotne teraz, w czasie pandemii COVID-19 i w szczególności przy odbudowie gospodarki, utrzymanie istniejących i zapewnieniu nowych miejsc pracy.

Konieczne dopracowanie rozwiązań w zakresie prawa pracy

Z badań Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL wynika, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu szybko przystosował się do sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W chwili ogłoszenia pandemii aż 88 proc. badanych firm deklarowało zdolność przestawienia się na tryb pracy zdalnej. Obecnie ponad 90 proc. badanych firm pracuje zdalnie. Tyle samo deklaruje chęć wprowadzenie pracy z domu w zróżnicowanym wymiarze na stałe po ustaniu pandemii.

Anna Młyniec, członek zarządu JLL w Polsce podsumowuje – Nowoczesna infrastruktura biurowa i mnogość lokalizacji dla biznesu to obok wykształconych kadr duży atut Polski w pozyskiwaniu inwestycji. To właśnie centra usług są jednym z głównych najemców nowoczesnych biur – od 2016 roku firmy z sektora BSS wynajęły 3,2 mln mkw. Bez sektora BSS panorama polskich aglomeracji wyglądałaby kompletnie inaczej, nie byłoby też możliwe stworzenie setek dodatkowych miejsc pracy dla wszelkiego rodzaju usług towarzyszących. Dalszy intensywny rozwój branży leży zatem w interesie nas wszystkich, a można go osiągnąć poprzez odpowiednie zmiany legislacyjne w obszarze pracy, promocję Polski na arenie międzynarodowej czy zadbanie o przyjazny i stabilny klimat inwestycyjny.

Ważnym obszarem z zakresu prawa pracy, który wymaga rozwiązań wzmacniających konkurencyjność Polski na tle innych państw jest wsparcie przedsiębiorców poprzez wspólne budowanie instrumentów prawnych i administracyjnych ułatwiających i przyśpieszających procesy legalizacji pobytu cudzoziemców, pracy transgranicznej, a także pracy zdalnej z zagranicy.

Jeroen Tiel, Managing Director Poland and Eastern Europe, Randstad – Oprócz odpowiednich regulacji prawnych, musimy zadbać o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i ukierunkowanie ich w zgodzie z faktycznymi potrzebami rynku pracy. Mając na uwadze sytuację, w której się znaleźliśmy – te dwie rzeczy stają się coraz ważniejsze w kontekście zdobywania nowych kompetencji. Sektor nowoczesnych usług biznesowych ciągle zatrudnia, więc będziemy potrzebować dobrze sprofilowanych kandydatów i rola w tym także pracodawców, aby ich wesprzeć i wyedukować.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 330 000 osób. Prawie 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here