Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

2450

Badania naukowe w coraz większym stopniu skupiają się na poszukiwaniu odpowiedzi na globalne, długoterminowe wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa Polski i Europy.Do tych wyzwań należą między innymi: społecznie akceptowalna jakość życia, zmiany demograficzne, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego i środowiska człowieka, bezpieczeństwo energetyczne i dostęp do surowców oraz rozwój nowych technologii.

Obiekty nowoczesnej infrastruktury badawczej o dużej skali, zdolne skupiać potencjał naukowy danego kraju, regionu, a nawet całej Europy, stają się coraz ważniejszymi narzędziami służącymi do formułowania tych odpowiedzi. Znaczące zaangażowanie Polski w budowę strategicznej infrastruktury badawczej, opartej o unikalne urządzenia badawcze, jest zatem naszą rozwojową koniecznością.

Przed 7 laty ( w lutym 2011 r) opracowana została Polska Mapa Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) w odpowiedzi na rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych i postulaty naukowców. Znajdują się na niej 53 przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie i instytuty badawcze. 30 z nich to projekty krajowe, 23 natomiast mają charakter międzynarodowy. 15 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

Obecnie trwa aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – strategicznych miejsc dla rodzimej nauki. Do 13 czerwca znajdujące się na mapie jednostki naukowe czy konsorcja mają czas na złożenie kwestionariuszy ewaluacyjnych. Można też wnioskować o wpisanie nowych przedsięwzięć.

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej to dokument, w którym rozpisane są „strategiczne miejsca dla rodzimej nauki” – czyli najlepsze laboratoria, centra i systemy informatyczne. „Opracowanie dokumentu pozwoliło na uwypuklenie potencjału różnych dziedzin nauki, a także wyselekcjonowanie najlepszych przedsięwzięć zgłaszanych przez środowiska naukowe” – podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Jako przykłady umieszczonych na mapie sukcesów polskiej nauki MNiSW wymienia m.in. 90-metrowy radioteleskop Narodowego Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych, SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego czy CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

Pod koniec kwietnia resort nauki ogłosił aktualizację Polskiej Mapy Drogowej Instytutów Badawczych (PMDIB). Do 13 czerwca jednostki naukowe, konsorcja i uczelnie, które już znajdują się na PMDIB, mają obowiązek złożenia kwestionariuszy ewaluacyjnych. W przeciwnym razie mogą być wykreślone z mapy – informuje resort nauki w internetowym komunikacie.

Również do 13 czerwca można składać wnioski o wpisanie do dokumentu nowych przedsięwzięć. O dopisanie do mapy mogą starać się: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, reprezentowane przez jednostkę naukową, lub uczelnie.

PAP

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here