ARTIQ Centra Doskonałości AI

460

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Wspólny cel przedsięwzięcia zostanie osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. Nabór zgłoszeń będzie trwał do 11 maja 2021 roku.

Centra Doskonałości AI to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca utworzenia trzech Centrów Doskonałości dedykowanych tematyce AI (CD AI). W każdym z CD AI zespoły naukowców skupione wokół pozyskanych zza granicy Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie AI prowadzące do uzyskania kwantyfikowalnych efektów wdrożeniowych.

CD AI osadzone będą w strukturach organizacyjnych tzw. Instytucji Hostujących, które jako Beneficjenci Wspólnego Przedsięwzięcia byłyby odpowiedzialne za stworzenie zespołom badawczym i ich Liderom odpowiednich warunków do realizacji celów projektów. Lista Instytucji Hostujących opublikowana zostanie na stronie internetowej NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here