Asseco zapewnia stabilną pracę systemów informatycznych w NFZ, jednostkach leczniczych i krwiodawstwie

2631

Asseco Poland  jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz jednym z czołowych producentów oprogramowania w Europie. Od 25 lat tworzy rozwiązania informatyczne dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. Jest także liderem na rynku technologii informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad połowa polskich szpitali, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich.

Oprogramowanie Asseco przeszło pomyślnie testy podczas maratonu Connectathon IHE w Hadze w 2018 roku. Jest to oficjalne potwierdzenie współdziałania systemów Asseco z innymi rozwiązaniami informatycznymi oraz ich zgodności z profilami integracyjnymi IHE. Wykorzystanie profili IHE jest rekomendowane przez Komisję Europejską oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Asseco ma znaczący udział w rynku ochrony zdrowia w Polsce na wszystkich poziomach usług medycznych i opieki zdrowotnej. Pracuje dla NFZ i jego oddziałów, 450 szpitali (z 900 istniejących), 9 tys. przychodni, prywatnych gabinetów oraz 17 regionalnych centrów krwiodawstwa, których jest 21 w kraju.

– „Wcześniej informatyzowaliśmy również kasy chorych, które poprzedziły powstanie NFZ – przypomina Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A. – Te działania były prowadzone w konsorcjum z katowicką firmą Kamsoft i do dzisiaj obsługujemy NFZ. Przed kilkoma tygodniami podpisaliśmy wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia nową umowę na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia – SIWDzNFZ. Łączna wartość tego kontraktu opiewa na 153,5 mln złotych, w tym nasze usługi stanowią 76,7 mln złotych”.

Poprzednie umowy były zawierane na rok i sukcesywnie je przedłużano. Tym razem, podpisane zostały na 4 lata, z możliwością ich przedłużenia na 2 kolejne. Dotyczą rozwoju funkcjonalności, dostosowania ich do zmieniającego się prawa oraz utrzymania systemu.Konsorcjum będzie odpowiedzialne nie tylko za rozwój i utrzymanie systemu informatycznego, ale także za nowe usługi, umożliwiające proces integracji i migracji danych. Docelowo będą one wykorzystane podczas zmiany obecnego systemu informatycznego NFZ na nowy. Prace mają potrwać ok. 6 lat, dodaje wiceprezes.

Współpraca z NFZ

Systemy, takie jak SIWDZ w Narodowym Funduszu Zdrowia wspomagają nadzór, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń, z których korzystają miliony pacjentów w Polsce. Dlatego ich działanie musi być stabilne. – „Rozumiejąc odpowiedzialność, jaka ciąży na nas jako dostawcy tak ważnego rozwiązania, stale dokładamy najwyższych starań, aby zapewnić wysoką stabilność i niezbędne bezpieczeństwo– podkreśla wiceprezes Asseco Poland – System jest niezwykle skomplikowany, ponieważ NFZ jest z jednej strony instytucją państwową o złożonej strukturze oddziałowej, a z drugiej przedsiębiorstwem, które zatrudnia dużą grupę pracowników i dysponuje olbrzymim majątkiem . Dlatego muszą istnieć systemy wspomagające w tych działaniach”.

To są systemy klasy ERP (księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi gospodarka materiałowa, środki trwałe, zarządzanie majątkiem), które utrzymują całą administrację. Podstawą funkcjonowania NFZ, który otrzymuje z ZUS bardzo duże środki, jest ich przeznaczanie na świadczenia medyczne. Wydatkowane są na zakup usług medycznych dla pacjentów. Rocznie jest to ok. 80 mld zł.

Wszystkie procesy zapewnienia ciągłości finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, są wykonywane w postaci elektronicznej. W tym również cały kontroling, bo NFZ jest zobligowany także do sprawdzania prawidłowości wydawania pieniędzy. System wspomaga też kontrole oraz ma specjalne systemy raportowania, wykrywania potencjalnych zagrożeń i nadużyć.

Jest też cała warstwa analityczno – sprawozdawcza aby jednostki, uprawnione do pozyskiwania danych o opiece zdrowotnej czy np. okresach hospitalizacji, miały dostęp do niezbędnych raportów m.in. Ministerstwo Zdrowia, GUS, szpitale, świadczeniodawcy.

Systemy świadczeniodawców usług medycznych mają połączenie z NFZ

– „Każdy podmiot medyczny może mieć indywidualnego dostawcę usług informatycznych, natomiast jednym z warunków jest to, aby ten system był zintegrowany z NFZ, uzupełnia wiceprezes – W przeciwnym razie świadczeniodawca nie byłby w stanie się z nim rozliczyć. Dotyczy to wszystkich jednostek leczniczych, które kontraktują z NFZ i mogą liczyć na refundację. My te połączenia tym jednostkom zapewniamy”.

NFZ publikuje interfejsy i każdy dostawca usług informatycznych, który pracuje dla świadczeniodawcy na rynku publicznej opieki zdrowotnej ma do nich dostęp. Prywatne jednostki nie zawsze są zainteresowane , rozliczeniem się z NFZ, ale publiczne muszą mieć oprogramowanie, które potrafi się zintegrować z NFZ. Tak to działa na rynku usług medycznych.

Rynek opieki zdrowotnej obejmuje również oprogramowanie dla świadczeniodawców

W Polsce jest ok. 900 szpitali, z czego klientami firmy Asseco jest połowa z nich. – „W tych szpitalach informatyzujemy tzw. część białą, związaną bezpośrednio z leczeniem pacjentów – wyjaśnia wiceprezes Krzysztof Groyecki – Obsługujemy proces od przyjęcia pacjenta na izbie przyjęć, poprzez leczenie na oddziałach, diagnostykę (włączając w to zlecenia badań laboratoryjnych, diagnostycznych, leków), obsługę w gabinetach lekarskich (w tym specjalistycznych takich jak np. okulistyka czy stomatologia) aż do wypisu pacjenta. Wspieramy równie procesy wewnętrzne , jak np.: obsługa apteki szpitalnej. Należy pamiętać o tym, że poza prowadzeniem działalności medycznej, jest też przedsiębiorstwem, które potrzebuje informatyzacji również w sferze księgowej i finansowej. W tym obszarze dostarczamy mu oprogramowanie administracyjne, wspierające działania w obszarach HR, finansowo-księgowym i magazynowym”.

Asseco jest jedyną firmą na polskim rynku, która posiada systemy informatyczne, które pomagają kompleksowo zarządzać placówką medyczną – w obu tych obszarach.  Szpitali wyposażonych w oba te systemy jest ok. 250, w pozostałych zainstalowane jest oprogramowanie dla części administracyjnej albo medycznej.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

 Wszystkie informacje o pacjencie zapisywane są w systemie informatycznym w postaci elektronicznej. Mimo iż wewnętrznie stanowią one dokumentację medyczną , to wymagają jednak ustandaryzowanej postaci dokumentu medycznego, aby można było je przekazywać między różnymi jednostkami opieki zdrowotnej.

-Tej standaryzacji przez długi czas w Polsce nie było i każda z firm, która informatyzowała rynek opieki zdrowotnej, a w szczególności szpitale, miała pewne własne standardy zapisu elektronicznej dokumentacji medycznej, wspomina wiceprezes. – Dopiero od kilku Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia, jako jednostka resortowi zdrowia, zaczęło bardzo poważnie zajmować się standaryzacją tych dokumentów. Od 1 stycznia jest obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w zakresie trzech takich dokumentów: karta informacyjna leczenia szpitalnego, odmowa przyjęcia do szpitala oraz informacja lekarza specjalisty dla lekarza kierującego

Oczywiście, poza tymi dokumentami jest jeszcze mnóstwo innych, oczekujących na standaryzację. Docelowo pacjent będzie miał prawo do tego, żeby na swoim internetowym koncie pacjenta (IKP) mieć wgląd nie tylko do recept czy skierowań, ale także np.: wypisu ze szpitala itp. To są działania przygotowywane do wdrożenia i pilotowane przez CSIOZ.

Rynek przychodni i krwiodawstwa

– „Obsługujemy 9 tys. przychodni co stanowi ok. 40 proc. rynku.– kontynuuje wiceprezes Asseco – . Przychodnie też się rozliczają z NFZ, dlatego tak samo jak szpitale też muszą mieć ten moduł oprogramowania. Mają one również swoje systemy gabinetowe, które prowadzą EDM, wystawiają e-recepty, e-skierowania. Posiadamy rozwiązania także dla rynku krwiodawstwa i od lat jesteśmy liderem wśród dostawców oprogramowania dla podmiotów z tego obszaru”.

Krwiodawstwo też jest w przededniu inwestycji w informatyzację, jeszcze nie do końca jest jasne czy przetarg na nowy system centralny e-Krew będzie jeszcze w tym roku ogłoszony..

Aplikacje mobilne dla krwiodawców i pacjentów

Asseco rozwija w ostatnim czasie nowoczesne aplikacje mobilne – na przykład dla krwiodawców. Na smartfonie mogę zobaczyć historię swoich donacji, a także różnego rodzaju ograniczenia, zachęty, nagrody itd. Niektóre regionalne centra krwiodawstwa już udostępniły aplikacje dla krwiodawców, ale nie są jeszcze powszechne.

Kolejna aplikacja mobilna – Apteczka Domowa jest skierowana dla pacjentów. Pomaga ona w kontrolowaniu częstotliwości i dawek spożywanych leków, zarządzaniem apteczką swoją, ale też innych członków rodziny, np. dziadków. Po zeskanowaniu opakowania danego leku, w telefonie pojawiają się daty ich ważności, linki do ulotek, zaleceń dawkowania itp. Jest to powiązane ze słownikiem leków.

Druga aplikacja dla pacjentów – Informacje Medyczne, służy pacjentom do przechowywania i udostępniania dokumentów zdrowia (np. wyników badań) za pomocą telefonu.

– „Pacjenci przyzwyczajeni są do wysokiej jakości usług komercyjnych i tego samego oczekują od placówek medycznych. Teraz mogą przechowywać informacje medyczne w jednym miejscu – w swoim telefonie. Dzięki temu zyskuje komfort oraz możliwość przekazywania swoich danych lekarzowi, jeszcze przed wizytą. Może też otrzymywać dokumentację, bez konieczności pojawiania się w placówce. Aplikacja może być wykorzystywana w każdej jednostce opieki zdrowotnej, w której działa oprogramowanie firmy Asseco. – potwierdza wiceprezes. –

– Wychodzimy naprzeciw potrzebom zarówno pacjentów, personelu medycznego, jak i administracji szpitalnej. Systematycznie rozwijamy naszą ofertę dla służby zdrowia, aby jakość usług medycznych była jak najbardziej kompleksowa i skuteczna” – podsumowuje Krzysztof Groyecki, wiceprezes Asseco Poland.

Polski rynek medyczny ma ogromny potencjał rozwoju, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne, umożliwiające wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz rozmiar rynku, ok. 38 milionów mieszkańców. Popyt na tego typu rozwiązania stale rośnie i będzie jeszcze większy wraz z rozwojem zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

 

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here