Audytorzy w pełni rekomendują przedłużenie certyfikacji dla OPWiK

1954

Normy ISO w przedsiębiorstwie są symbolem najwyższej jakości zarządzania i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które procentują każdego roku. Ułatwiają efektywne kierowanie firmą, pozwalają na redukcję kosztów, poprawę organizacji pracy, świadczonych usług i  obsługi klientów oraz wzrost konkurencyjności. Sześć międzynarodowych certyfikatów wprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyznacza najwyższe standardy we wszystkich obszarach działalności firmy.

To stawia spółkę w ścisłej czołówce przedsiębiorstw branżowych pod względem bezpieczeństwa pracy (OHSAS 18001), zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), efektywnością energetyczną (ISO 50001) i bezpieczeństwem żywności (ISO 22000). Przyznany przed dekadą certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium spółki, a także praktyczny przewodnik wdrażania  społecznie odpowiedzialnego biznesu ISO 26000,  dodatkowo ten zestaw uzupełnia. Każdego roku zespół  międzynarodowych audytorów sprawdzał czy OPWiK spełnia wymogi zgodnie z normami ISO.

– Eksperci oceniali skuteczność i stopień dojrzałości systemu zarządzania, przestrzegania procedur, norm oraz zobowiązań prawnych i finansowych, a także wskaźników ekonomicznych i ciągłego doskonalenie w osiąganiu celów stających przed firmą  – wyjaśnia Ryszard Myśliwski,  pełnomocnik  zarządu OPWiK ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO. – Badano też kompetencje pracowników i efekty środowiskowe działalności firmy. Audyty zakończyły się przed kilkoma dniami pełną rekomendacją o przedłużenie międzynarodowych certyfikacji dla spółki. Audytowani jesteśmy co roku, natomiast co trzy lata odbywa się recertyfikacja systemów. Taka recertyfikacja czeka nas w 2019 roku.

Firmy legitymujące się certyfikatami ISO cieszą się o wiele większym prestiżem na rynku. Klienci mogą im w pełni zaufać, ponieważ są transparentne w swoich działaniach.  Według ekspertów tylko kilkanaście procent polskich firm ma wdrożone systemy zarządzania jakością zgodne z normami ISO. Dla porównania w całej UE jest ich blisko połowa. Bez wątpienia OPWiK jest w tej grupie jednym z europejskich liderów.

Mieczysław Kostyra, prezes OPWiK

– Certyfikaty o międzynarodowym zasięgu są sprawdzonym narzędziem  i najlepszą metodą do efektywnego zarządzania firmą  – potwierdza Mieczysław Kostyra, prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Mam ogromną satysfakcję, że wprowadzałem je sukcesywnie w spółce. Jest to podwójny nadzór nad  zgodnością działalności firmy z przepisami prawa i potwierdzenie, że restrykcyjnie przestrzegamy normy związane z jakością i bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska. To są dobre praktyki wzmacniające relacje pracodawcy z załogą w wielu aspektach naszej działalności, dlatego bardzo nam zależało na ich wdrożeniu. Stosując się do tych zaleceń organizujemy szkolenia dla pracowników, instruktaże, ułatwiamy  im dokształcanie, zapewniamy opiekę medyczną na bardzo dobrym poziomie.  Pracownik może zawsze zwrócić się do zarządu w każdej sprawie i nigdy nie odeślemy go z kwitkiem. Respektujemy w pełni wszystkie zasady certyfikatów ISO w zakresie zarządzania firmą i przestrzegania standardów pracowniczych.

OPWiK wdrożył i stosuje system zarządzania jakością i środowiskiem
w zakresie: ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody dla odbiorców objętych miejską siecią wodociągową, odbioru i odprowadzania ścieków oraz ich dostarczania do grupowej oczyszczalni ścieków, a także eksploatacji, konserwacji i remontów sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

– Międzynarodowe certyfikaty  nie tylko wyznaczają standardy we wszystkich obszarach naszej działalności i przynoszą wiele korzyści w jej efektywnym funkcjonowaniu  i zarządzaniu,  ale  wprowadzają  też szereg usprawnień w poprawie bezpieczeństwa pracy. – kontynuuje prezes OPWiK. – Dotyczy to zwłaszcza pracowników, bezpośrednio zaangażowanych w proces oczyszczania ścieków, a także w prace remontowo – budowlane. Przestrzeganie specjalistycznych procedur gwarantuje im pełną ochronę. Prawie zupełnie wyeliminowaliśmy wypadki na terenie firmy. Służby kontrolujące nasz zakład  z uznaniem patrzą na wprowadzone w firmie zintegrowane systemy, które ułatwiają  działalność na wszystkich stanowiskach pracy i zapewniają bezpieczeństwo.

Firma posiadająca  certyfikaty ISO daje gwarancje wysokiego poziom świadczonych usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, a także profesjonalnej obsługi klientów w każdej sprawie.  Z usług OPWiK korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Aby zapewnić im najwyższy standard usług Zarząd spółki zdecydował się zarówno na wprowadzanie międzynarodowych standardów jak i zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

Zintegrowane systemy według standardów ISO pomagają uporządkować i usystematyzować wszystkie procesy zachodzące w firmie. Usprawnić działania w takich obszarach jak finanse, rachunkowość, sprawozdawczość, a także prawidłowy nadzór nad prowadzonymi  inwestycjami. Przyporządkować odpowiedzialność i jasno określić ścieżki postępowania. Systemy nie podają gotowych rozwiązań, wskazują jednak kierunek i drogę do osiągnięcia najlepszych efektów.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here