Badaczka z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM rewolucjonizuje nową branżę gospodarki

669

Interdyscyplinarne badania dr Bogny Sztorch dotyczą opracowania innowacyjnych materiałów przeznaczonych do wykorzystania w technologii druku 3D/FDM. Dzięki doświadczeniu i wiedzy chemiczki możliwe jest dostosowanie właściwości opracowywanych materiałów do indywidualnych i masowych potrzeb użytkowników, rozwiązując kluczowe problemy, z jakimi boryka się obecnie branża druku 3D. 

Dr Bogna Sztorch jest adiunktem w Centrum zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów na kierunku chemia materiałowa na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, podjęła swoją pierwszą pracę jako technolog w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym. Tam rozpoczęła swoją przygodę w zakresie nauki, technologii i wdrożeń przemysłowych. Pod okiem doświadczonego i utytułowanego naukowca, profesora Bogdana Marcińca rozpoczęła realizacje doktoratu, a jednocześnie pracę w licznych projektach z pogranicza dyscyplin chemii i inżynierii materiałowej, w wielu aspektach skoncentrowanych na przydatność dla gospodarki i przemysłu. Pozwoliło to na ukierunkowanie jej obecnego podejścia i ścieżki rozwoju, która łączy w sobie dziedzinę chemii i inżynierii materiałowej oraz daje realne możliwości zastosowań syntezowanych związków. Praca z różnymi typami tworzyw sztucznych oraz metodami ich charakterystyki, którą realizowała jeszcze w trakcie doktoratu,  w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w grupie badawczej dr hab. Roberta Przekopa, pozwoliła jej ukształtować nieszablonowe podejście i podążyć własną ścieżką kariery naukowej, w myśl światowej organizacji Women in 3D printing.

Postanowiła połączyć wiedzę i doświadczenie chemiczki (specjalizującej się w związkach krzemu) ze światem drukarek 3D, tworząc nowe materiały o dopasowanych cechach funkcjonalnych mające istotny wpływ na rozwój w zakresie technologii druku 3D. Narzędziem do realizacji tych marzeń i ambicji naukowych stał się projekt LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dr Bogna Sztorch jest pierwszą kobietą w swojej jednostce, która uzyskała ten prestiżowy grant.

W ramach projektu dr Sztorch skutecznie przekłada koncepcję naukowe na zastosowania praktyczne patentując rozwiązania dla nowej klasy materiałów do druku 3D oraz kierując pierwszym projektem wdrożeniowym, dzięki któremu rozwiązania opracowane w laboratorium będą dostępne dla znacznie liczniejszej grupy odbiorców związanych z drukiem 3D. Swoje prace badawcze realizuje kierując multidyscyplinarnym zespołem chemików, technologów i inżynierów materiałowych. Pod okiem dr Sztorch kształci się również liczna młoda kadra naukowa Wydziału Chemii UAM.

Rozwiązania będące wynikiem kierownego przez nią projektu LIDER cechuje wysoki potencjał wdrożeniowy, głównie ze względu na wykładniczy rozwój technik przyrostowych (druk 3D), a zainteresowanie jego wynikami wykazują liczne przedsiębiorstwa. Innowatorka planując swój projekt prowadziła liczne (nie zawsze łatwe) dyskusje z użytkownikami i producentami drukarek 3D. Dialog z przedstawicielami środowiska gospodarczego pozwolił na wyodrębnienie kluczowych problemów związanych z materiałami drukarskimi stosowanymi w technikach przyrostowych.

Wyjście na przeciw ograniczeniom i świadomość tworzenia nie tylko wiedzy naukowej, ale równocześnie podstaw nowej branży gospodarki, która zmienia rzeczywistość przez nadanie materiałom kształtów niemożliwych do uzyskania znanymi do tej pory technologiami przetwórczymi,  stały się głównym celem badaczki. Obecnie drukarka 3D staje się dla uczniów szkół narzędziem równie ważnym jak 20 lat temu masowe pojawienie się  komputerów. Wybór tego kierunku badań i rozwoju miał jeszcze jeden cel, wprowadzenie do procesów wytwarzania większej ilości materiałów opartych o surowce pochodzenia naturalnego, nie wpływającego negatywnie na środowisko. Z tego powodu większość materiałów, które zespół projektowy dr Sztorch wykorzystuję w badaniach to tzw. biopolimery. W 2022 roku dr Bogna Sztorch została laureatką nagrody „Synergia nauki i innowacyjnej gospodarki” Fundacji UAM, skierowanym dla młodych naukowców prowadzących badania o wysokim potencjale wdrożeniowym. Działalność naukowa badaczki została również doceniona w Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, nagrodą Rektorki UAM za osiągniecia naukowe w roku 2020 oraz 2021.

Dr Bogna Sztorch nie boi się podejmować trudnych wyzwań badawczych w obszarach technicznych, które do niedawna zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn. Dzięki swojemu badawczemu zacięciu przeciera szlaki dla swoich podopiecznych. Zapytana o klucz do sukcesu zawsze powtarza, że jej największym osiągnięciem jest stworzenie zespołu młodych, ambitnych naukowców oraz studentów, którzy dzielą jej pasję do łączenia chemii i nowych technologii, tworząc innowacyjne rozwiązania. (iw)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here