Badania jakości wodoru. Jest projekt rozporządzenia

814

Wodór zostanie włączony do polskiego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. MKiŚ przygotowało odpowiednie przepisy określające metody badania jakości wodoru. W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano 23 sierpnia projekt rozporządzenia w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium. Wnioskodawcą jest minister klimatu i środowiska. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Resort poinformował o skróceniu do 5 dni terminu konsultacji publicznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem wydania projektowanego rozporządzenia jest wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 25d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projektodawca wskazuje przy tym, że w chwili obecnej w porządku prawnym brakuje aktu wykonawczego, który regulowałby metody badania jakości wodoru.

– Ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy nowe przepisy, które włączają wodór do polskiego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zgodnie z nowymi przepisami przez producentów wodoru będzie wystawiany certyfikat jakości w oparciu o badania jakości. W związku z tym istnieje potrzeba wskazania metod badania jakości wodoru, które będą wyznaczały odpowiednie techniki badawcze. Brak projektowanego rozporządzenia będzie blokować możliwość wystawienia certyfikatu jakości wodoru, a co za tym idzie trwałego wyzbycia się wyprodukowanego paliwa tego typu – czytamy.

Na czym bazował projektodawca?

Rozwiązania określone w projekcie rozporządzenia zostały określone na podstawie „Opracowania wytycznych do kontroli jakości wodoru oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych do napędu pojazdów samochodowych” sporządzonego przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

– Dokument ten zawiera opis aktualnej wiedzy dotyczącej technik badawczych oraz wymagań jakościowych dla wodoru stosowanego w pojazdach z systemami polimerowych ogniw paliwowych (PEM), które są napędzane wodorem. Na podstawie rekomendacji wynikających z opracowania w projekcie zawarto rozwiązania oparte na normie ISO 21087:2019, która wskazuje techniki badania wodoru oraz procedury i wymogi walidacyjne w przypadku metod nieobjętych normami – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR)

Metody badawcze wskazane w rozporządzeniu są metodami znormalizowanymi – wyjaśniono. Jak dodano, nie dotyczy to jednak metody badania jakości helu, dla której nie istnieje żadna znormalizowana metoda. Metody wskazane w projekcie są opisane w normach: ASTM D7941, ASTM D7649, ASTM D7653, JIS B 7956, ASTM D7892, ASTM D7607, ASTM D7652, ASTM D7651, ASTM D7650.

Przykładowe metody badawcze wskazano w załączniku do rozporządzenia (pkt 1-15), i jak dodano – są to metody, które powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Dodano jednak, że wskazane metody nie są wszystkimi dostępnymi technikami, w związku z czym przepisy będą dopuszczać możliwość wykorzystania innych metod. – Metody niewskazane w projekcie będą musiały spełnić określone warunki, które są zgodne z aktualną wiedzą i praktyką, w tym z normą ISO 21087:2019. Dopuszczenie innych metod umożliwi laboratoriom badawczym korzystania z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo metod, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów – podano. Warunki te określono w załączniku do projektu (pkt 16-18).

Joanna Spiller: dziennikarz, inżynier środowiska

teraz-srodowisko.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here