Barometr Consumer Finance zwiastuje dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku

1935

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych  prowadzą od 12 lat  projekt badawczy „Sytuacja na rynku consumer finance”. W efekcie wspólnych prac powstał Barometr Rynku Consumer Finance, który pokazuje co kwartał aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce. Dane z sektora finansowego wskazują na coraz lepszą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Kredyt na remont, obok kredytu na dobra trwałe, jest obecnie jednym z dwóch głównych celów zadłużania się polskich gospodarstw domowych.

Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w marcu w tempie 7 proc. w ujęciu rok do roku i jest to największy wzrost od prawie 12 miesięcy. Dodatkowo, wartość Barometru na poziomie 58,4 pkt. wskazuje, że obecnie obserwowany wzrost w najbliższych miesiącach powinien jeszcze nieznacznie przyspieszyć.

Podstawą konstrukcji Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu,  a także niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego. Oddziaływanie czynników demograficznych od 2007 roku systematycznie przekłada się na pogorszenie wskazań Barometru, co jest obserwowane także w bieżącym kwartale. O pogorszeniu sytuacji świadczy obecnie również wzrost wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego.

Udział takich gospodarstw, szacowany na podstawie wyników badania Barometr Rynku Consumer Finance, wzrósł z 18,1 do 18,5 proc. W kontekście historycznym poziom wykluczenia znajduje się jednak wciąż poniżej długookresowej średniej, co wskazuje na dobre perspektywy rynku – wyjaśnia dr hab. Piotr Bialowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujący z KPF w zakresie realizacji badania.

Tendencje w pozostałych dwóch obszarach wchodzących w skład Barometru są już jednak jednoznacznie pozytywne. Drugi kwartał z rzędu poprawia się sytuacja w obszarze popytu na dobra trwałe oraz skłonności do finansowania ich zakupów ze środków obcych. W tym obszarze motorem wzrostu w ostatnich miesiącach był zwiększenie popytu na przeprowadzenie remontu, a także rosnąca skłonność do finansowania remontu ze środków kredytowych. Kredyt na remont, obok kredytu na dobra trwałe, jest obecnie jednym z dwóch głównych celów zadłużania się polskich gospodarstw domowych. W bieżącym badaniu wskaźnik prognozy ogólnej sytuacji w obszarze finansów gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki osiągnął najwyższy poziom w historii, czyli od 2000 roku.

Regina Stawnicka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here