Bezemisyjny transport publiczny priorytetem rządu

2582

Miasta partnerskie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju planują kupno około tysiąca bezemisyjnych autobusów do 2023 roku wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Nowatorskie rozwiązania w komunikacji miejskiej pozwolą na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych oraz redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Realizacja programu bezemisyjnego transportu publicznego pochłonie dwa miliardy dwieście milionów zł, przeznaczonych na ten cel przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Skuteczna walka ze smogiem będzie priorytetem rządu w 2018 roku – zapewnia Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Rozwijamy technologie i kreujemy wzrost gospodarczy, gdyż chcemy, aby Polska była światowym liderem w zakresie bezemisyjnego transportu publicznego. Tego celu nie udałoby się osiągnąć bez współpracy NFOŚiGW i NBCR. Jest to modelowy przykład współdziałania pomiędzy instytucjami publicznymi.

Elektromobilność ma ścisły związek z jakością atmosfery. Czyste powietrze to lepsze i dłuższe życie oraz efektywność ekonomiczna. Program rozwoju bezemisyjnego transportu publicznego, którego elementem jest umowa podpisana przez NFOŚiGW i NCBR, wytycza nowe kierunki w polskiej rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

– Naszym zadaniem jest nie tylko opracowanie nowoczesnego produktu, jakim będzie elektryczny autobus miejski, ale stworzenie rynku dla tych pojazdów – podkreśla Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Niezwykle ważne jest zapewnienie przez NFOŚiGW komponentu finansowego, który pozwoli samorządom na zakup ekologicznych, bezemisyjnych autobusów elektrycznych.

Opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego i zakup prototypów przez miasta, które zawarły porozumienie (obecnie: 27 sygnatariuszy) z NCBR jest celem programu Bezemisyjny Transport Publiczny (BTP). Pieniądze na realizację etapu badawczego – w wysokości 100-200 mln zł, zapewni NCBR, natomiast do współfinansowania etapu wdrożeniowego – chodzi o kwotę ponad miliarda zł, zaangażowane zostaną środki pochodzące z NFOŚiGW oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

– Budżet przewidziany na realizację przedsięwzięć wynosi 2,2 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania jest to miliard zł, a dla pożyczek ok 1,2 mld zł. – informuje Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Takie dofinansowanie zagwarantowaliśmy w programie priorytetowym, który jest załącznikiem do umowy podpisanej przez NFOŚiGW z NBCR, ale to dopiero początek drogi. Wojewódzkie fundusze oraz Bank Ochrony Środowiska też zadeklarowały udział w tym programie.

Samorządy i firmy komunikacyjne będą mogły zakupić ekologiczne autobusy elektryczne, ale wielkim wyzwaniem będzie stworzenie ram organizacyjnych i całej infrastruktury, w tym sieci stacji ładowania pojazdów w całej Polsce.

– Przyjęcie przez Sejm ustawy o elektromobilności oraz podpisanie pod koniec minionego roku umowy pomiędzy NFOŚiGW i NBCR to bardzo dobre posunięcie– podsumowuje Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. – Po raz pierwszy od ponad 200 lat Polska nie musi gonić innych krajów, lecz sama wyznacza trendy, standardy i kierunki rozwoju. Realizując program bezemisyjnego transportu publicznego, pracując nad stworzeniem nowoczesnego, elektrycznego autobusu dla polskich miast, tworzymy produkt przyszłości. Na razie jeździ w Polsce 78 takich pojazdów, ale do roku 2020 chcemy tę liczbę zwiększyć do prawie 1000 takich pojazdów.

Rozwój elektromobilności w Polsce to szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Przekazane w ramach programu wsparcie umożliwi beneficjentom unowocześnienie floty transportu zbiorowego, który będzie odpowiadać wymogom polityki środowiskowej wytyczanej przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji w obszarach ich działalności zanieczyszczeń powietrza.

Program jest zgodny z kierunkiem i założeniami przyjętymi przez rząd w dokumentach „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce” oraz Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i w znaczącym zakresie przyczynia się do realizacji wytyczonych w nich celów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here