Biała Księga Rozwoju Przemysłu

885

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorców, krótkie i nieskomplikowane procedury administracyjne, stabilne i proste przepisy to klucze do rozwoju polskiego przemysłu – takie wnioski płyną z podsumowania konsultacji w sprawie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Będą one podstawą do opracowania nowej Polityki Przemysłowej Polski, jednego z najważniejszych projektów rozwojowych przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. „Nowoczesny i konkurencyjny przemysł  odegra kluczową rolę, jeżeli chodzi o przyszłość, rozwój i dobrobyt naszego kraju” – powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii  Jarosław Gowin.

Wicepremier Jarosław Gowin wraz z wiceministrem rozwoju, pracy i technologii Robertem Tomankiem przedstawili na środowej konferencji prasowej wyniki konsultacji będących podstawą opracowania Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Resort otrzymał ponad 300 zgłoszeń dotyczących różnorakich barier stojących na drodze przemysłu. Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe wskazywały również na proponowane rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację przemysłu. Wnioski płynące z postulatów zebranych w  wyniku dialogu z przedsiębiorcami będą podstawą do opracowania  Polityki Przemysłowej Polski.

Wicepremier Gowin podkreślił, że w kierowaniu swoim urzędem stawia na dialog z pracodawcami i pracownikami, dlatego także nowa Polityka Przemysłowa Polski – jeden z flagowych programów kierowanego przez niego resortu – powstaje w dialogu z przedstawicielami przemysłu. „Realizując tę logikę w praktyce w styczniu bieżącego roku, zaprosiłem przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe oraz jednostki naukowe do szerokich konsultacji. Poprosiłem o zdefiniowanie najpoważniejszych barier i zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań, dzięki którym różne gałęzie polskiego przemysłu sprostają wyzwaniom współczesnego rynku” – powiedział minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Zapewnił, że propozycje z Białej Księgi będą realizowane n.in. poprzez zmiany legislacyjne i deregulacyjne w ramach tzw. Tarczy Prawnej dla polskich przedsiębiorców, nad którą trwają już prace w ministerstwie. „Zapewniam z całą mocą, że wnioski i rekomendacje zawarte w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu znajdą odzwierciedlenie w programie nowa Polityka Przemysłowa Polski” – powiedział Jarosław Gowin.

Minister zapowiedział, że efektem prowadzonego dialogu przy tworzeniu Polityki Przemysłowej Polski będzie Kontrakt Branżowy określający wspólnie zdefiniowane zobowiązania obu stron – biznesu i administracji. „Pakiet propozycji i uwag zawartych w Białej Księdze stanowi bardzo bogaty materiał nie tylko do pracy nad nową polityką przemysłową, ale jest też swego rodzaju obrazem polskiego przemysłu z jego problemami, raczej ze wskazaniem tego co mu przeszkadza, a nie pomaga. Przygotowując nową politykę przemysłową musimy uwzględnić oba te obszary” – podkreślił z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

7 kluczowych barier

W Białej Księdze Rozwoju Przemysłu przedsiębiorcy przedstawili bariery o charakterze horyzontalnym oraz branżowym, a także propozycje ich zniwelowania. Zebrane w dokumencie propozycje posłużą do opracowania koncepcji interwencji i działań w nowej Polityce Przemysłowej. Będą także podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych oraz przyczynią się do stworzenia katalogu instrumentów wsparcia adresowanych dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej przewidujemy w  II kwartale 2021 r.

Z  przeprowadzonej analizy opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają:   ·        system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu, ·        deficyt kadr, ·        trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R, ·        problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami, ·        wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa, ·        przepisy prawa pracy, ·        koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

Priorytet w rozwoju polskiej gospodarki

Powstanie nowej polityki przemysłowej, wspierającej budowę konkurencyjnego przemysłu, odpornego na wstrząsy gospodarcze to priorytet MRPiT pod kierownictwem wicepremiera Jarosława Gowina. Polityka Przemysłowa Polski ma być jednym z głównych filarów dla impulsu rozwojowego polskiej gospodarki opracowanego w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowanego przez resort.

Do chwili obecnej polityka państwa skupiała się na tym, aby rozwiązywanie takich problemów jak inteligentna i czysta mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa, bezpieczeństwo gospodarcze, realizować z wykorzystaniem rozwiązań bazujących m.in. na rozwoju kluczowych technologii znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W ramach nowej polityki przemysłowej chcemy uzupełnić ww. podejście i koncentrować się na  rozwiązywaniu konkretnych, precyzyjnie zdefiniowanych problemów branż. Służyć temuwykorzystanie instrumentów legislacyjnych i programowych dopasowanych do ich potrzeb.

Narzędziami służącymi realizacji Polityki Przemysłowej Polski mają być m.in. deregulacja przepisów (m.in. w ramach  tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze i sektorowe programy B+R.

Celem Polityki Przemysłowej Polski ma być także wzmocnienie polskiego eksportu i skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach. Po konferencji prezentującej wyniki konsultacji w sprawie Białej Księgi odbył się webinar  poświęcony szansom i wyzwaniom stojącym przed polską polityką przemysłową. Uczestniczyli w nim wicepremier Jarosław Gowin, wiceprezes Zarządu KUKE Katarzyna Kowalska, członkini Rady Dialogu Społecznego i jedna z założycielek BCC Grażyna Magdziak, członkini Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Małgorzata Podrecka oraz Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here