Białe certyfikaty szansą dla inwestorów

848

Rosnące wymagania najemców w stosunku do standardu nieruchomości, zmuszają właścicieli obiektów do poszukiwania sposobów i środków na realizacje inwestycji. Jedną z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy mogą być białe certyfikaty. Termin zapadalności certyfikatów wyznaczony jest zwykle na czerwiec, to właśnie w pierwszej połowie roku zainteresowanie i obrót nimi jest zdecydowanie większy.

Białe certyfikaty, czyli inaczej świadectwa efektywności energetycznej, przyznawane są inwestorom jako premia finansowa w zamian za przeprowadzone inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii. Świadectwa wydawane są na mocy decyzji administracyjnej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Po zrealizowaniu i zakończeniu inwestycji, jako prawa majątkowe mogą być przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

O przyznanie białych certyfikatów może ubiegać się każdy podmiot, który zamierza zrealizować inwestycję mającą na celu obniżenie zużycia energii, w wyniku której efektywność energetyczna zwiększy się o minimum 10 toe (tona oleju ekwiwalentnego). Jednemu toe odpowiada 11,6 MWh, a więc cała inwestycja musi przynieść w skali roku minimum 110 MWh oszczędności. Za jedno toe przyznawany jest jeden certyfikat. Przedsiębiorstwa, których działalność nie jest obojętna środowiskowo, mogą we własnym zakresie przeprowadzać inwestycje pozwalające na uzyskanie białych certyfikatów. A jeśli nie mają takiej możliwości lub w przypadku, gdy przeprowadzone przez nie modernizacje są niewystarczające, mogą nabyć białe certyfikaty na wolnym rynku. Obecnie średnia wartość certyfikatu na Towarowej Giełdzie Energii to około 1 900 PLN/toe.

Mimo dość długiej historii białe certyfikaty wciąż nie zyskały dużej popularności wśród właścicieli nieruchomości komercyjnych. A szkoda, bo wielu z nich i tak przeprowadza, nierzadko zakrojone na szeroką skalę, działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej czy to biurowców, czy centrów handlowych i mogłoby w ten sposób wiele zyskać. Apsys Polska zapewnia właścicielom zarządzanych obiektów pomoc w prowadzeniu takich projektów. Doradzamy na każdym etapie procesu, począwszy od przygotowania inwestycji pod kątem uzyskania certyfikatów, poprzez wstępne kalkulacje prognozowanych oszczędności, a następnie prowadzenie nadzoru nad pracami modernizacyjnymi, sprawdzenie wyników i potwierdzenie realizacji założonych celówwyjaśnia Piotr Karbowy, dyrektor techniczny Apsys Polska.

Długofalowe korzyści

Środki ze sprzedaży certyfikatów właściciel może przeznaczyć na dowolny cel, niekoniecznie związany z efektywnością energetyczną. Poza zwrotem części nakładów na inwestycje, korzyści z przeprowadzenia działań związanych z uzyskaniem białych certyfikatów jest znacznie więcej. Przede wszystkim działania przynoszą długoterminowe oszczędności, wynikające z mniejszych kosztów chłodu czy energii elektrycznej. Rośnie dzięki temu przewaga konkurencyjna nad innymi budynkami. Kolejnym istotnym aspektem jest wyższy komfort pracy i przebywania w takim obiekcie, co z pewnością zostanie zauważone i docenione przez najemców oraz ich pracowników. Ponadto wszelkiego rodzaju modernizacje zwiększające efektywność energetyczną mają też wpływ na pozytywną ocenę i uzyskanie dodatkowych punktów, w procesie certyfikacji – BREEAM lub LEED – oceniającej budynki pod kątem ich energooszczędności i spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Te z kolei zwiększają wartość nieruchomości.

– Starszym budynkom trudno jest dziś konkurować z najnowszymi obiektami. Jest to widoczne szczególnie teraz, kiedy znaczna część pracy i życia toczy się w domach i w świecie on-line, a najemcy jeszcze uważniej przyglądają się ponoszonym kosztom i temu, co w zamian otrzymują. W przypadku starszych budynków już nie mile widzianym dodatkiem, ale koniecznością stają się inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, wpływające na obniżenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie komfortu pracy. W wielu przypadkach właśnie te działania pozwolą starszym budynkom pozostać nadal atrakcyjnymi i zawalczyć o uwagę najemców – mówi Magdalena Błądek, dyrektorka działu zarządzania powierzchniami biurowymi Apsys Polska.

Dalsze zmiany w szeroko rozumianej branży budowlanej (w tym na rynku nieruchomości komercyjnych) i podążanie w kierunku rozwiązań proekologicznych, pozwalających w sposób bardziej racjonalny korzystać z zasobów naturalnych, są nieuniknione. Zmieniają się priorytety zarówno inwestorów, deweloperów, zarządców, jak i najemców obiektów, a wraz z nimi rozwiązania takie jak białe certyfikaty z całą pewnością zyskają na atrakcyjności i popularności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here