Biometan produkowany z odpadów

932

Nad produkcją gazu z bioodpadów w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej pracują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z PGNiG. Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz – bioCNG.

Specjaliści pracują nad energetycznym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Technologia na umożliwić utylizację biodegradowalnej frakcji tych odpadów i produkcję gazu fermentacyjnego. Wskaźniki jakości tego gazu będą pozwalały na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu. Ma on stanowić odnawialną alternatywę dla CNG (Compressed Natural Gas – sprzężonego gazu ziemnego) – czyli bioCNG.

„Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce” – mówi prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP, w której znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe realizujące badania.

Cytowany w komunikacie UPP przedstawiciel PGNiG potwierdza, że zaprojektowana technologia zostanie sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana komercjalizacji. We współpracy z naukowcami spółka wybudowała prototypową instalację i od kilku miesięcy prowadzi prace doświadczalne.

„Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w transformację energetyczną, przez którą przechodzimy. W tym procesie paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, ale równolegle rozwijamy możliwości produkcji 'zielonych’ gazów ze źródeł odnawialnych. To właśnie one będą stopniowo uzupełniać, a następnie zastąpią gaz ziemny. Wyniki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej instalacji w 2023 roku i uruchomienie produkcji bioCNG” – zapewnia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Dodaje, ze prace badawcze pozwolą na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG. Podkreśla, ze jest to istotne z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here