buildingSMART Polska zyskuje kolejnych partnerów do współpracy

1791

Partnerska współpraca między podmiotami administracji publicznej, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami w rozwoju metod i cyfryzacji budowlanego procesu inwestycyjnego, jest jednym z kluczowych zadań działającego od dwóch lat Stowarzyszenie buildingSMART Polska (bSP). Jest to krajowy oddział międzynarodowej organizacji non-profit, która tworzy otwarte standardy komunikacji i wymiany danych open BIM oraz zajmuje się certyfikacją oprogramowania w budownictwie. Stowarzyszenie upowszechnia te metody na krajowym rynku  i czuwa nad poprawną harmonizacją międzynarodową polskich rozwiązań w tym zakresie.

Open BIM gwarantuje utrzymanie pluralizmu na rynku oprogramowania, a co za tym idzie daje przedsiębiorcom możliwość optymalizacji kosztów przez wariantowanie rozwiązań technologicznych, w tym dostęp do narzędzi niskokosztowych.

– Duży pluralizm na rynku oprogramowania jest korzystny dla polskich firm softwarowych, a także projektantów i wykonawców budowlanych, którzy mogą dobierać narzędzia adekwatne do swoich potrzeb – informuje architekt Leszek Włochyński, członek Stowarzyszenia buildingSMART Polska. – Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztu oprogramowania, a pewne procesy mogą być realizowane za pomocą darmowych narzędzi. Idea organizacji buildingSMART, którą sprowadziliśmy do Polski, właśnie na tym polega. Możemy przeciwdziałać tzw. zamknięciu technologicznemu, kiedy jakaś duża firma wymyśla format zapisu pliku i udostępnia tylko tym, którzy mają jej oprogramowanie. W ten sposób ogranicza przepływ wiedzy inżynierskiej i temu się sprzeciwiamy. Nasza organizacja zyskuje coraz więcej sojuszników, którzy popierają tę ideę.

Zdaniem Jerzego Rusina, prezesa buildingSMART Polska, rozwój technologii BIM oraz myśli związanej z szeroko pojętą cyfryzacją budownictwa toczy się na wielu frontach: w firmach, ośrodkach naukowych, w licznych organizacjach. Jak twierdzi, zarówno producenci oprogramowania, jak i jego użytkownicy współtworzą i rozwijają oryginalne narzędzia, dzięki którym możliwa jest automatyzacja procesów. Kreatywnie korzystając z technologii, opracowują schematy działania dostosowane do konkretnych zadań. Zespoły projektowe organizują pracę i doskonalą przepływ informacji i komunikację pomiędzy uczestnikami procesów. Naukowcy i akademicy prowadzą badania i rozwijają oryginalne koncepcje wykorzystania technologii w przyszłości. W łonie licznych grup o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym toczą się dyskusje i powstają ciekawe propozycje inicjatyw, rozwiązań, standardów. – Ta cała kreatywna energia zderza się na forum buildingSMART, gdzie zgromadzony potencjał znajduje ujście w postaci konkretnych projektów rozwojowych. Siłą organizacji jest otwarty charakter, dzięki któremu gracze konkurujący na co dzień na wymagającym rynku AECO, siadają do stołu i wspólnie pracują nad koncepcjami stanowiącymi nie tylko fundament dla rozwoju sektora budowlanego, ale decydującymi o tym, jak poradzimy sobie z globalnymi wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości – konkluduje Jerzy Rusin.

W środowisku polskich firm projektowych i budowlanych słychać czasami głosy, że „OpenBIM nie jest potrzebny, ponieważ wszyscy mają Revita” (program komputerowy amerykańskiej firmy Autodesk). To stwierdzenie, wygłaszane zazwyczaj przez osoby nie posiadające wiedzy i doświadczenia w stosowaniu szeroko pojętych technologii BIM, jest z gruntu błędne. Jak wiemy, istnieją inne programy, bez których realizacja procesu BIM możliwa jest tylko w ograniczonym zakresie. Wykorzystanie modeli stworzonych w Revicie lub jednym z licznych innych narzędzi o analogicznych funkcjonalnościach (Archicad, Tekla, DDS Cad, Vectorworks i wiele innych) np. w celu stworzenia kosztorysu lub harmonogramu w narzędziu BIMestiMate krakowskiej firmy DATACOMP byłoby niemożliwe bez otwartego standardu IFC rozwiniętego właśnie przez buildingSMART.

– Dla zachowania konkurencyjności trzeba korzystać nie tylko z takich rozwiązań, które „mają wszyscy”, ale również z takich, które z punktu widzenia procesu i biznesu są optymalne. Warto też pamiętać, że firma Autodesk jest współzałożycielem buildingSMART International (bSI) i jednym z jej międzynarodowych członków oraz istotnym finansowym donatorem całej organizacji i jej kluczowych projektów, dodaje Leszek Włochyński.

buildingSMART –  organizacja o dużym potencjale

buildingSMART Polska jest otwarta i dostępna zarówno dla dużych organizacji, jak indywidualnych profesjonalistów i mniejszych polskich firm. Przez swój prestiż i globalną markę przyciąga operujące na polskim rynku duże firmy zależne od globalnego kapitału, których siostrzane spółki lub spółki matki współtworzą analogiczne organizacje w swoich krajach, ale jej drzwi są otwarte dla wszystkich.

buidingSMART jest przestrzenią do współpracy i integracji lokalnych inicjatyw, których twórcy mają swoje ambicje i są przywiązani do zbudowanych przez siebie marek, ale których zakres oddziaływania pozostaje ograniczony.

– Jest to organizacja o dużym potencjale w dziedzinie badań i rozwoju, budowania relacji z uczelniami i instytucjami. Skupia się na zagadnieniach ekonomii współdzielenia. Nie każdą firmę stać na własny dział R&D, a problemy rozwiązywane wspólnie zwiększają jakość pracy i poprawiają rynek dla wszystkich – podsumowuje Leszek Włochyński.

Współpraca partnerska ze środowiskiem naukowym

Stowarzyszenie buildingSMART Polska podpisało niedawno list intencyjny z Politechniką Poznańską, na mocy którego obie instytucje rozpoczynają współpracę partnerską. Osobą realizującą warunki współpracy, która od 2009 roku wdraża w Polsce idee OpenBIM i jest jednym z ojców założycieli polskiego oddziału bSPL, jest prof. uczelni, dr hab. inż. Adam Glema.

Skierowanie uwagi na wprowadzanie cyfryzacji w budownictwie zostało w Politechnice Poznańskiej dokonane przez krajowe i międzynarodowe międzyuczelniane projekty na temat BIM, działania Koła Naukowego Studentów Budownictwa, wycieczki dydaktyczne na realizacje inwestycyjne, absolutoria oraz sesje współorganizowane z polskimi przedstawicielami oprogramowania do modelowania BIM, jak również wspólne konferencje z Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz PZIiTB.

Podobną współpracę buildingSMART Polska nawiązało miesiąc wcześniej z Politechniką Wrocławską, której od dawna leży na sercu proces digitalizacji rynku budowlanego, a dowodem na to jest chociażby fakt, iż Politechnika Wrocławska jest jednym z pięciu liderów nowych jednostek badawczych (tzw. Hubów Innowacji Cyfrowej), powołanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach programu „Przemysł 4.0”. Osobą bezpośrednio nadzorującą współpracę z ramienia uczelni jest prof. Romuald Tarczewski.

Podpisany list intencyjny to potwierdzenie współpracy, która już trwa. buildingSMART Polska wspiera m.in. Konferencję Nowych Technologii „BIMaction” zainicjowaną i rozwijaną przez Koło Naukowe Młodych Menadżerów Budownictwa, działającego przy Zakładzie Technologii i Zarządzania w budownictwie.

Pierwszą wyższą uczelnią z którą buildingSMART Polska zawarło porozumienie o współpracy była Politechnika Warszawska. Koordynatorem tej współpracy ze strony PW jest dr inż. Ireneusz Czmoch – pełnomocnik dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds BIM oraz kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Interdyscyplinarny BIM (iBIM). Na Politechnice Warszawskiej idea openBIM w ogromnym stopniu jest wyrażana w programie tych studiów, a także innych projektów dydaktycznych. Na kolejnych edycjach studiów iBIM przedstawiciele buildingSMART prowadzą wykłady i seminaria – zarówno dot. problematyki narzędziowej, jak i zagadnień ogólnych, np. openBIM, działalności buidingSmart, doświadczeń firm zrzeszony w bSPL czy projektów nagradzanych w ramach konkursu buildingSMART Awards.

Warto wspomnieć, że zarówno Prof. Glema, Prof. Tarczewski jak i dr Czmoch należą do polskiego Jury działającego w ramach międzynarodowego konkursu buildingSMART International Awards 2020 na najlepsze projekty realizowane z wykorzystaniem OpenBIM.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here