Energetyka

Najnowsze informacje na temat przemysłu energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego, elektroenergetyki i odnawialnych źródeł energii.

Obawy o dopuszczenie przez Komisję Europejską interwencji w ceny energii

Dzięki ustawie przyjętej  błyskawicznie przez większość posłów i senatorów, ceny energii na rachunku nie wzrosną. Jej zapisy ustawy budzą jednak spore wątpliwości pod względem...

Kompromis po trudnych negocjacjach na szczycie klimatycznym COP24

Strony zgodziły się na tzw. Pakiet Katowicki, który jest mapą drogową realizacji Porozumienia Paryskiego z 2015 roku. Został przyjęty przez wszystkie państwa ONZ. Trudne...

Wodór paliwem nowej generacji

Pojazdy zasilane wodorem nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery i nie zanieczyszczają środowiska. Pochodną zamiany energii chemicznej na elektryczną w ogniwach paliwowych jest...

Pomoc wytwórcom i dostawcom innowacyjnych technologii środowiskowych we wprowadzeniu ich produktów na rynek

Dotacje do 100 tysięcy złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą otrzymać przedsiębiorcy na pozyskanie Świadectw Weryfikacji dla swoich innowacyjnych technologii....

Mniej pośpiechu z farmami wiatrowymi – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma uwagi do Polityki...

Opublikowanie przez ministra energii projektu "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP2040) wywołało falę komentarzy. Nie tylko niezależnych ekspertów czy "zielonych" środowisk. Termin zgłaszania uwag...

Nie robimy wystarczająco dużo, by zatrzymać zmiany klimatyczne

Dla wielu regionów i krajów zmiany klimatyczne są "kwestią życia i śmierci". To bardzo poważny i trudny do rozwiązania problemem dla świata. Nadal nie...

Cztery nowe źródła sygnałów fal grawitacyjnych

Analiza danych z detektorów Advanced LIGO ujawniła cztery nowe źródła fal grawitacyjnych. Sygnał GW170729 jest związany z najbardziej masywnym i odległym źródłem jakie do...

50 mln zł na kompleksową modernizację kotła w Zakładach Azotowych „Puławy”

Zapobieganie emisji tlenków azotu (NOx) ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Substancje znajdujące się w spalinach oddziałują bowiem niekorzystnie na ekosystemy zarówno bezpośrednio, jak...

Polacy boją się drogiego prądu

Prąd jest coraz droższy i będzie nadal drożał w ciągu najbliższych pięciu lat. To budzi uzasadniony niepokój Polaków.  82 proc. ankietowanych obawia się wzrostu...